Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Promo

Ik zie het als mijn opdracht de stem van kwetsbare mensen via mijn onderzoek een geluid te geven

Wilma Numans MSc | Staffunctionaris Innovatie & Beleid
ContourdeTwern

9 verbeterpunten

De omgang van hulp- en zorgverleners met kwetsbare mensen kan op een aantal punten beter. Uit het onderzoek kwamen 9 verbeterpunten naar voren. 6 daarvan zijn relationele verbeterpunten, 3 hebben een meer systemisch karakter. Van de 6 relationele verbeterpunten hebben we een boekenlegger gemaakt: Tips voor een Topgesprek.


Mensvriendelijker dienstverlening in beeld: van onderzoek naar praktijk

In het promotieonderzoek naar maatschappelijke kwetsbaarheid is onder meer gekeken naar hoe burgers het sociaal beleid en de uitvoering ervan beleven. Ook werd gekeken naar welke kritiek- en verbeterpunten zij hebben en wat we daar uit kunnen leren. Die stem is opgehaald uit diepte-interviews en heeft in het onderzoek een geluid gekregen. In deze uitgebreide film komen de inzichten aan bod aan de hand van real life casussen.

Met dank aan:
Myra Lups, Klara Linnenbank (Stakeholdergroep ‘kwetsbare mensen’), Gon Mevis, Mariëtte van Bavel, Marja Wittenbols, Ralf Embrechts, José Buitendijk, Margreeth Broens, Paola Buitelaar, Rob van der Zwan, Frans Brinkman en Francis Meulendijks (Stakeholdergroep ‘adviesgroep’) Louise El Belhadji, Naomi van de Schans (studenten Social Work Avans Hogeschool)
Studio Tegenlicht


Over Wilma Numans

Wilma Numans is geboren op 4 maart 1975 in Mill, Nederland. Na het voltooien van haar middelbare schoolopleiding behaalde zij haar Bachelor Sociaal Werk (Culturele en Maatschappelijke Vorming, specialisatie Samenlevingsopbouw) aan de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Van 1997-2000 studeerde zij Culturele Antropologie aan de Universiteit Nijmegen. Tijdens deze masterstudie ging zij aan de slag als opbouwwerker bij een welzijnsorganisatie in Waalwijk. Van 2005-2007 nam Wilma deel aan de advanced masteropleiding Sociale Interventie bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) in Utrecht. In 2008 behaalde zij haar masterdiploma. Voor haar masterscriptie onderzocht ze de ruimte voor meer vrijwilligerswerk in de civil society (sociaal domein).

Vanaf 2006 werkte Wilma als teamleider bij dezelfde organisatie die fuseerde met welzijnsorganisatie De Twern in Tilburg. Sinds 2007 combineerde zij de functie van teamleider met de functie van stafmedewerker Innovatie & Beleid. Vanaf 2011 tot heden werkt Wilma fulltime als staffunctionaris Innovatie & Beleid bij welzijnsorganisatie ContourdeTwern in Tilburg. In 2015 startte Wilma haar promotieonderzoek bij de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo / Tilburg University, in de rol van science practitioner. Tijdens haar PhD-studie publiceerde Wilma 4 wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften en presenteerde haar onderzoek op verschillende nationale en internationale conferenties (o.a. Portugal, Schotland, België).


Co-onderzoekers in beeld

Het promotieonderzoek naar maatschappelijke kwetsbaarheid is in nauwe samenwerking uitgevoerd met een gemengd onderzoeksteam. Daarin is gekozen voor een participatief actie-georiënteerde onderzoekbenadering. In deze film vertellen de co-onderzoekers over hun drijfveren om aan het onderzoek mee te doen.

Met dank aan:
Arend-Jan Meerwijk, Bertus van Heusden, Marieke Verhoeven, Leila Attaf, Nicola van den Oord, Jacoline Pijl, Tessa Molenaar, Sjef van der Klein (co-onderzoekers) en +saskiamanonisfilm (filmmaker).