Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Het heeft de voorkeur om eerst met de persoon om wie het gaat in gesprek te gaan. Zo helpen we de klacht zo direct en zo snel mogelijk uit de wereld. Mocht je daar niet voor willen kiezen dan kun je je altijd melden bij klachtencommissie.

Werkwijze

  1. Heb je een klacht? Ga dan eerst zelf in gesprek met de medewerker van ContourdeTwern. Vaak kom je samen tot een oplossing. 
  2. Komen jullie er samen niet uit, dan wend je je tot de leidinggevende van deze medewerker. 
  3. Ben je het oneens met de reactie van de leidinggevende, dan kun je je klacht voorleggen aan de directeur/bestuurder van ContourdeTwern. 
  4. Leidt dat uiteindelijk ook niet tot een oplossing? Dan kun je terecht bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie

download hier de klachtenprocedure

De commissie bestaat uit drie personen, die zowel in hun positie als hun oordeelsvorming onafhankelijk zijn van de directeur/bestuurder van ContourdeTwern. De leden zijn: Otto van der Meulen (voorzitter), Peter Nouwens (secretaris) en Eef van Creij (lid).

Wij hebben een klachtenprocedure voor klanten en vrijwilligers. Die kun je hiernaast downloaden.

Contactgegevens Klachtencommissie
Spoorlaan 444 | 5038 CH Tilburg
Postbus 3078 | 5003 DB Tilburg
– tel. 013 583 99 99
– mail info@contourdetwern.nl

Hoe ContourdeTwern omgaat met de privacy is te lezen op de privacypagina.