Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Verbeterpunten onderzoek maatschappelijke kwetsbaarheid

1. Onvoldoende zeggenschap/keuzevrijheid
2. Onvoldoende persoonsgerichte benadering
3. Onvoldoende sociaal insluiten3.1 Doelgroep-georiënteerd, aanbodgericht
3.2 Vervreemding van de maatschappij
4. Onvoldoende persoonlijke benadering4.1 Geen aanspreekbare en benaderbare helper, anonimiteit
4.2 Regel-/richtlijnen/standaarden gestuurd ipv persoonlijk maatwerk
4.3 Dossiergestuurd ipv cliëntgestuurd
5. Te veel bureaucratie5.1 Hoge bewijslast
5.2 Wantrouwen
5.3 Traagheid/stroperigheid
5.4 Sanctionering
5.5 Demotiverend
5.6 Beschuldigend
6. Onvoldoende samenwerking/medewerking6.1 Tegenwerking
6.2 Verkokering
7. Onvoldoende competenties7.1 Onvoldoende kennis, deskundigheid
7.2 Onvoldoende houding (gepast gedrag en respect) en vaardigheden
8. Onvoldoende aansluiting van indicaties op hulpvraag
9. Onvoldoende continuïteit in hulp- en zorgverlening

Strekking van de kritiek

Het streefbeeld: een sociaal winkeltje

“Ik kom in een sociaal winkeltje…. Ik wil gezien en gehoord worden door een competente medewerker die ervoor zorg dat:

 • De benadering een persoonlijke is;
 • Ik persoonsgericht benaderd word; die kijkt naar wat er wél is aan mogelijkheden, naar wat ik wél kan;
 • Ik zeggenschap heb, keuzevrijheid heb;
 • Er met mij wordt meegedacht, die met mij samenwerkt, en waar nodig ook anderen betrekt op mij;
 • Er continuïteit is in de (competente) hulp- en zorgverlening die ik nodig heb;
 • Indicaties aansluiten op mijn hulpvraag;
 • Ik sociaal word ingesloten.

Wat levert dit op?

 • We leren beter te communiceren voor de mensen voor wie we ons werk doen.​
 • Werkplezier: uitvoerend professionals hebben langer plezier in hun werk.​
 • De continuïteit in de dienstverlening verbetert, want het werk is leuk.​
 • Vakmanschap: we weten in welke gevallen hoe te handelen. We doen de goede dingen voor mensen en die doen we goed.​
 • We kunnen daardoor een beter personeelsbeleid voeren.​
 • Daardoor werken we ook effectief en efficiënt.​
 • Er zijn minder incidenten, omdat we erger voorkomen.​

Deel deze pagina