Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Producten en diensten

Zoeken

Regio's

Thema's

Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk Wonen

Buurtondersteuner Bas Groenendijk, Tilburg Zorgvlied

De buurtondersteuner helpt mensen in de wijk bij problemen, hulpvragen of het organiseren van een activiteit in de wijk.
Hulp en zorgvragen Opgroeien en opvoeden

Werkgroep Opvang Statushouders, Goirle en Riel

Vrijwilligers helpen nieuwkomers met een verblijfsvergunning om zich thuis te voelen in Goirle en Riel.
Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk

Informele zorg, Goirle en Riel

Wat: De coördinator informele zorg in Goirle en Riel helpt mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een…
Hulp en zorgvragen Opgroeien en opvoeden Vrijwilligerswerk

Gezinsondersteuning – Coaches4Juniors en Home-Start, Goirle en Riel

Home-Start en Coaches4Juniors zijn projecten van ContourdeTwern die zowel ouders als kinderen ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding.
Hulp en zorgvragen

Dementieconsulent, Goirle en Riel

De dementieconsulent van ContourdeTwern in Goirle en Riel staat klaar voor mensen die te maken hebben met dementie of mantelzorger zijn voor iemand met dementie.
Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk

Formulierenbrigade, Goirle en Riel

De Formulierenbrigade in Goirle is een dienst die mensen helpt hun administratie op orde te brengen en formulieren van instanties goed in te vullen.
Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Leren Opgroeien en opvoeden Vrijwilligerswerk Wonen

Dat Treft! voor alle vragen over jouw welzijn, Goirle en Riel

Dat Treft! is een dienst van ContourdeTwern die inwoners van Goirle en Riel helpt als ze vragen hebben over onder meer zorg en welzijn.
Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk

Platform Minima voor Goirle en Riel

Het Platform Minima voor Goirle en Riel is een dienst van ContourdeTwern die zich inzet voor de bestrijding van armoede.
Activiteiten en meedoen Hulp en zorgvragen Wonen

Platform Gehandicapten voor Goirle en Riel

Het Platform Gehandicapten Goirle en Riel is een dienst van ContourdeTwern die zich inzet voor mensen met een beperking.
Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk

De Voedselbank voor Goirle en Riel

De Voedselbank helpt mensen die op of onder de armoedegrens leven door hen (tijdelijk) voedselpakketten te geven.