Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Producten en diensten

Zoeken

Regio's

Thema's

Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Vrijwilligerswerk

Schatkist: tweedehands kleding en -speelgoedwinkel | Tilburg-Zuid (Spijkerbeemden)

Tijdens de Buurttafellunch ontmoeten bewoners van Tilburg-Zuid elkaar en leren ze nieuwe mensen kennen terwijl ze koffiedrinken en samen eten.
Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk Wonen

Buurtondersteuner Bas Groenendijk, Tilburg Zorgvlied

De buurtondersteuner helpt mensen in de wijk bij problemen, hulpvragen of het organiseren van een activiteit in de wijk.
Geld en formulieren

Thuisadministratie Waalwijk

Samen met een vrijwilliger orden je je brieven, formulieren, rekeningen, polissen, enzovoort.
Geld en formulieren Leren

Taalcoach, Goirle

Taalcoaches helpen nieuwkomers om hun beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. Wil je beter Nederlands spreken? Kom dan naar de Taalcoach in Goirle.
Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk

Formulierenbrigade, Goirle en Riel

De Formulierenbrigade in Goirle is een dienst die mensen helpt hun administratie op orde te brengen en formulieren van instanties goed in te vullen.
Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Leren Opgroeien en opvoeden Vrijwilligerswerk Wonen

Dat Treft! voor alle vragen over jouw welzijn, Goirle en Riel

Dat Treft! is een dienst van ContourdeTwern die inwoners van Goirle en Riel helpt als ze vragen hebben over onder meer zorg en welzijn.
Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk

Platform Minima voor Goirle en Riel

Het Platform Minima voor Goirle en Riel is een dienst van ContourdeTwern die zich inzet voor de bestrijding van armoede.
Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Vrijwilligerswerk

De Voedselbank voor Goirle en Riel

De Voedselbank helpt mensen die op of onder de armoedegrens leven door hen (tijdelijk) voedselpakketten te geven.
Geld en formulieren Hulp en zorgvragen Wonen

’t Loket voor mensen uit Goirle en Riel

’t Loket is er voor iedereen uit Goirle en Riel die vragen heeft over wonen, welzijn, zorg en inkomstenondersteuning. ’t Loket helpt je verder.
Activiteiten en meedoen Geld en formulieren Vrijwilligerswerk

Burgerinitiatieven Dongen

ContourdeTwern ondersteunt burgerinitiatieven waarmee inwoners van Dongen zelf komen om hun buurt fijner of aantrekkelijker te maken.