Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Voor wie is het Ondersteuningsfonds

Het ondersteuningsfonds is er voor inwoners van Tilburg, Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot die elke maand moeilijk rondkomen. Na het betalen van de vaste uitgaven zoals huur, gas, water en verzekeringen blijft er weinig geld over om van te leven. Bezuinigen op kosten is niet meer mogelijk en een extra (onverwachte) rekening er bovenop is dan te veel. 

Spelregels van het Ondersteuningsfonds  

 • De (onverwachte) noodzakelijke kosten kunnen niet op een andere manier betaald worden (bijvoorbeeld vanuit eigen inkomsten, door de zorgverzekering of bijzondere bijstand); 
 • De financiële steun moet altijd onderdeel zijn van een plan om de financiële situatie structureel te verbeteren en grotere problemen te voorkomen; 
 • Het aangevraagde bedrag moet de goedkoopst mogelijke oplossing van het probleem zijn;  
 • Het Ondersteuningsfonds betaalt maximaal € 2.500,-; 
 • Het Ondersteuningsfonds betaalt één bedrag voor één doel. Is dat niet genoeg? Leg dan uit waarom de eerste aanvraag onvoldoende heeft bijgedragen of wat de bijzondere reden is van de tweede aanvraag; 
 • Ondersteuningsfonds geeft geen steun voor: 
  • kosten die op een andere manier betaald worden; 
  • kosten en schulden die er al waren; 
  • kosten voor het eigen risico van de (zorg)verzekering; 
 • Alleen kosten die op de aanvraag vermeld zijn worden bij toekenning betaald;   
 • De toetsingscommissie van het Ondersteuningsfonds bekijkt of de aanvraag voldoet aan de spelregels en neemt een besluit.  

Specifieke spelregels voor een aanvraag tandzorg: 

 • Het Ondersteuningsfonds betaalt geen kronen of implantaten. Als deze wel worden aangevraagd, moet uitgelegd worden waarom deze nodig zijn; 
 • Bij kosten voor parodontologie (een tandarts gespecialiseerd in allerlei ontstekingen in de mond) is een behandelplan van de tandarts nodig, waarin de kosten worden uitgelegd; 
 • Als het kan moeten de behandelingen verdeeld worden over meerdere kalenderjaren, zodat de inwoner het maximale van de aanvullende verzekering kan gebruiken. Wanneer er geen aanvullende verzekering is, moet eerst worden gekeken of deze afgesloten kan worden; 
 • De commissie kan een second opinion aanvragen (een tweede mening van een andere tandarts als de eerste diagnose twijfels oproept). Dat doet de commissie bij de tandartsen van Tandzorg Op Maat (ToM). De commissie volgt altijd het advies van de ToM-tandartsen op. 

Zo vraag je steun aan als inwoner 

Ben je inwoner van de gemeente Tilburg? En je wil je financiële steun? Vraag dan aan je hulpverlener of diegene een aanvraag voor je wil doen. Heb je geen hulpverlener? Bel het AdviesPunt op 013 549 86 46. Of mail naar adviespunt@contourdetwern.nl. 

Zo vraag je steun aan als hulpverlener 

Ben jij een professionele hulpverlener die werkt in de gemeente Tilburg? En wil jij voor een inwoner steun bij het Ondersteuningsfonds aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in. Je kunt een bedrag tot maximaal € 2.500,- aanvragen. Hieronder vind je de werkwijze voor het indienen van een aanvraag.

 • Lever de aanvraag zo volledig mogelijk in; 
 • Zet in een overzicht duidelijk de inkomsten en uitgaven van de inwoner; 
 • Zet de kosten waarvoor steun van het Ondersteuningsfonds wordt aangevraagd in een overzicht, offerte of begroting; 
 • Om de aanvraag te kunnen beoordelen heeft Stichting TOF toestemming nodig van de inwoner. In het aanvraagformulier staat het toestemmingsformulier. Deze moet de inwoner ondertekenen. Een kopie (scan of foto) hiervan voeg je bij de aanvraag. Het toestemmingsformulier is ook hier te vinden; 
 • Heeft de inwoner schulden? Stuur dan ook het schuldenoverzicht mee; 
 • Je krijgt binnen vier weken bericht over je aanvraag. De toetsingscommissie van het Ondersteuningsfonds komt om de twee weken bij elkaar en bespreekt dan de ingediende aanvragen; 
 • Het Ondersteuningsfonds betaalt het liefst rechtstreeks aan de behandelaar, het bedrijf of een andere organisatie waar de steun voor aangevraagd wordt. Zo gaat het Ondersteuningsfonds fraude tegen. Is dit niet mogelijk? Geef dit dan duidelijk aan op het aanvraagformulier. In overleg bieden we dan maatwerk.  
 • Communicatie over de aanvraag en het insturen van facturen gaat via: aanvragen@ondersteuningsfondstilburg.nl  

Hardheidsclausule 
Soms is een situatie zo dringend, dat er meteen een oplossing moet komen. Dan kan de toetsingscommissie toch besluiten, ondanks de spelregels die hierboven staan, een vergoeding te geven. Leg op het aanvraagformulier uit wat de situatie is en waarom de vergoeding meteen nodig is. De commissie bepaalt dan of die betaald wordt.