Samenwerking Samen met de bewoners

Samen met bewoners, vrijwilligers en netwerkpartners

Veel actieve burgers zijn bereid iets te doen voor hun eigen leefomgeving. Zij nemen bijvoorbeeld initiatieven om de leefbaarheid in hun straat of buurt te vergroten. ContourdeTwern biedt waar nodig ondersteuning en zet kennis en contacten in, zonder het initiatief over te nemen.

ContourdeTwern is een veelgevraagde en gewaardeerde samenwerkingspartner. Bij de aanpak van maatschappelijke problemen in wijken en dorpen kiezen we er zelf altijd voor om met andere professionals op te trekken, maar eerst en vooral werken we samen met bewoners en vrijwilligers.

Raad van Advies van Betrokken Ondernemers
In de Raad van Advies zijn 28 bedrijven en organisaties uit diverse sectoren vertegenwoordigd. Zij denken mee met ContourdeTwern en geven advies bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en activiteiten. Klik voor de deelnemende organisaties op Raad van Advies van Betrokken Ondernemers van ContourdeTwern.