Dit zijn we Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ben jij ontevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dat graag van je. Jouw klacht geeft ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Heb je een klacht? Ga dan eerst zelf in gesprek met de medewerker van ContourdeTwern. Vaak kom je samen tot een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wend je je tot de leidinggevende van deze medewerker. Ben je het oneens met de reactie van de leidinggevende, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de directeur|bestuurder van ContourdeTwern. Leidt dat uiteindelijk ook niet tot een oplossing, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie. 

Het heeft de voorkeur om eerst met de persoon om wie het gaat in gesprek te gaan. Zo help je de klacht zo direct en zo snel mogelijk uit de wereld. Het staat je echter vrij om deze weg niet te bewandelen en je meteen te wenden tot de klachtencommissie.

In alle gevallen kun je jouw klacht per brief of e-mail doorgeven via onderstaande contactgegevens.

De klachtencommissie
De commissie bestaat uit drie personen, die zowel in hun positie als hun oordeelsvorming onafhankelijk zijn van de directeur|bestuurder van ContourdeTwern. De leden zijn: voorzitter Otto van der Meulen, secretaris Peter Nouwens en lid Eef van Creij.

De klachtenprocedure
Wij hebben een klachtenprocedure voor klanten. Je kunt deze procedure hieronder downloaden.

Contactgegevens Klachtencommissie
Spoorlaan 444, 5038 CH  Tilburg
Postbus 3078, 5003 DB  Tilburg
tel. 013 583 99 99
mail info@contourdetwern.nl