Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Voor wie?

In Tilburg worden ongeveer 850 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties.

Ongeveer 200 mensen wonen tijdelijk bij particulieren.  

Aanpak

De opvang van vluchtelingen pakken de deelnemende organisaties gezamenlijk op. Doel is dat iedereen meetelt en meedoet in de stad. Dat degenen die het nodig hebben passende ondersteuning krijgen. Net als alle Tilburgers!

Samen met de inwoners van de stad heten we de vluchtelingen welkom en creëren veerkrachtige buurten en wijken. De projectleiding en coördinatie van Ruimhartig Tilburg ligt bij ContourdeTwern. 

De aanpak omvat de volgende elementen: 

  1. Opzetten van een samenwerkingsverband tussen de partijen uit de stad die actief zijn rondom vluchtelingen. 
  2. Coördinatie en verbinden maatschappelijke initiatieven. 
  3. Inrichten nieuwe opvanglocaties. 
  4. Organiseren stedelijk informatiepunt/loket. 
  5. Opzetten activiteitenprogramma rondom de opvanglocaties. 

Organisatie activiteiten

Mooi dat er veel organisaties en inwoners zijn die activiteiten aanbieden en mee organiseren.
Wat kan Ruimhartig Tilburg hierin betekenen: 

  • Ondersteuning in de ontwikkeling van een idee en de verdere uitwerking en organisatie van de activiteit. 
  • Contact leggen met andere initiatiefnemers/aanbieders en vrijwilligers, voor samenwerking in de organisatie en uitvoering van activiteiten.  
  • Werven van vrijwilligers voor de uitvoering, indien gewenst. 
  • Adviseren over mogelijkheden voor een materiële en/of financiële bijdrage door fondsen, regelingen of individuele donateurs. 
  • Benaderen van – en uitbrengen van een advies aan – de mogelijke geldschieter of aanbieder van materiële ondersteuning van het initiatief.