Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Contactcirkels Rouwverwerking, Tilburg

Na een overlijden
Het overlijden van je partner is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande ga je door een moeilijke periode, waarin je waarschijnlijk behoefte hebt aan veel steun. Meestal komt die van familie, vrienden en/of andere mensen in de naaste omgeving.

Contact met lotgenoten
Na verloop van tijd kan deze extra aandacht afnemen en wordt de aandacht minder. Dan kan het fijn zijn om met lotgenoten in contact te komen. Samen met enthousiaste vrijwilligers, die vaak zelf ook verweduwd zijn, organiseert ContourdeTwern diverse activiteiten speciaal voor weduwen en weduwnaars. Deelname aan de Contactcirkels is gratis. Er zijn groepen voor mensen tot 65 jaar en vanaf 60 jaar.

Onderling afspreken
De Contactcirkels komen eens in de maand samen. Eens in de drie maanden wordt er in de bijeenkomst een thema besproken rondom verlies en rouwverwerking, maar ook over bijvoorbeeld assertiviteit of andere thema’s die te maken hebben met mentale gezondheid. Dit gebeurt onder deskundige leiding van Indigo Brabant. Deelnemers aan de Contactcirkels kunnen onderling afspraken maken om samen leuke dingen te doen, zoals een uitstapje maken, een terrasje pikken, of naar een optreden of concert gaan. Waaraan je meedoet, bepaal je natuurlijk zelf.

Contactgegevens

Mfa Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Deel deze pagina

Ander aanbod uit de regio

Ruilwinkel Noord, Tilburg (wijkcentrum De Ypelaer)

Bij de ruilwinkel betaal je niet met geld, maar met punten. Je verdient punten door zelf spulletjes voor de winkel mee te nemen of door je op een andere manier in te zetten voor de wijk. Met de punten kies je iets 'nieuws' uit voor jezelf, de kinderen of een ander. Een accessoire voor in huis, kleding of speelgoed bijvoorbeeld.

MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen), Tilburg (De Symfonie) 

Bij de Ontmoetingsgroep in de mfa De Symfonie in Tilburg kun je andere mensen uit de buurt leren kennen. Iedereen mag er zichzelf zijn.

Rommelmarkt, Tilburg (De Symfonie)

Hou je van snuffelen tussen oude spulletjes, of heb je nog voldoende spullen thuis leggen die je eigenlijk niet meer gebruikt? Kom naar onze maandelijkse vrijmarkt of huur een kraam!