Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Maatwerkoplossing Hoge Energierekening TOF

Informatie voor hulpverleners

Inwoners van de gemeente Tilburg die niet in aanmerking komen voor de ‘Energietoeslag (van de gemeente en het rijk)’ of inwoners die ondanks de ‘Energietoeslag’, in financiële problemen komen door de hoge energiekosten kunnen aanspraak maken op de maatwerkvoorziening ‘Hoge Energierekening’. Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg voert deze regeling uit. 

De Gemeente Tilburg heeft hiervoor een subsidie gegeven aan het TOF. Het TOF gaat huishoudens (1- en meerpersoonshuishoudens) helpen die door de hoge energiekosten niet genoeg geld overhouden om van te leven en hun woonlasten te betalen. Bij elke aanvraag kijkt TOF wat nodig is om er voor te zorgen dat er geen of geen nieuwe schulden ontstaan. 

We zien dat veel huishoudens in de financiële problemen komen door de hoge energiekosten. We willen voorkomen dat zij geconfronteerd worden met schulden en bieden daarom maatwerk in noodgevallen. 

Esmah Lahlah – wethouder Bestaanzekerheid, Gemeente Tilburg 

Doneer!

Wij zorgen dat je donatie gaat naar Tilburgers die het echt nodig hebben.

Scan deze QR-code om een donatie te doen aan het Ondersteuningsfonds.

Aanvragen 

Alleen hulpverleners kunnen rechtstreeks voor inwoners een aanvraag voor ‘Hoge Energierekening’ indienen via het digitale aanvraagformulier.

Wie kan een beroep doen op de maatwerkoplossing ‘Hoge Energierekening’?   

 • Inwoners van gemeente Tilburg en; 
 • De inwoner heeft geen recht op de energietoeslag (er is geen afwijzing nodig) of de energietoeslag is niet voldoende om financiële problemen te voorkomen en;  
 • De inwoner woont zelfstandig en betaalt zelf de energierekening en; 
 • De inwoner kan aantonen dat hij/zij door de stijgende energiekosten financieel in de knel komt (bijvoorbeeld door bankafschriften) en;   
 • De inwoner onvoldoende spaargeld heeft om de energiekosten zelf te betalen. We gaan ervan uit dat inwoners het zelf kunt betalen als je spaargeld hoger is dan €5.000 voor een meerpersoonshuishouden en €3.500 voor een eenpersoonshuishouden. 

Wat zijn de voorwaarden? 

 • De stijging in energiekosten komt van de energiemaatschappij of verhuurder (woningbouw of particulier) (advies of opgelegd). Je komt niet in aanmerking als je uit eigen beweging het voorschotbedrag hebt verhoogd; 
 • Hulp vanuit de ‘Hoge Energierekening’ is je laatste redmiddel. De inwoner kan in zijn/haar uitgaven geen bezuinigingen meer maken of financiële aanpassingen doen. 

Wat is de werkwijze? 

 • Alle professionele hulpverleners werkzaam in de Gemeente Tilburg die inwoners ondersteunen, kunnen namens inwoners/huishoudens een aanvraag indienen. Dit kunnen hulpverleners zijn vanuit diverse achtergronden en op verschillende leefgebieden; 
 • Inwoners kunnen zelf geen aanvraag indienen. Communicatie met de inwoner verloopt altijd via de aanvrager; 
 • Dien de aanvraag voor de ‘Hoge Energierekening’  in via het digitale aanvraagformulier. De link naar het aanvraagformulier staat onder deze tekst; 
 • De ‘Hoge Energierekening’  compenseert wat nodig is. TOF kijkt naar het verschil in het oude en nieuwe energievoorschot en compenseert wat nodig is. We houden rekening met eventueel ontvangen ‘Energietoeslag’ of ‘Energiecompensatie’;  
 • Dien een aanvraag zo volledig mogelijk in. Belangrijk is dat er een overzicht van de inkomsten, het spaargeld, de uitgaven en eventuele schulden en afbetalingsregelingen worden gegeven, zodat we een beeld hebben van het besteedbaar inkomen;  
 • Specificeer de aanvraag met een bewijs (scan, print screen of foto) van het oude en het nieuwe voorschot én de laatste jaarafrekening energie-uitgaven;  
 • Stichting TOF heeft voor het in behandeling nemen van de aanvraag toestemming nodig van de inwoner. Na het indienen van de aanvraag ontvangt de hulpverlener (als aanvrager) een e-mail met daarin een toestemmingsformulier als bijlage. Beantwoord deze e-mail met in de bijlage een kopie (scan of foto) van het getekende toestemmingsformulier; 
 • De toetsingscommissie komt elke week bij elkaar en bespreekt dan alle volledig ingediende aanvragen. De hulpverlener (als aanvrager) ontvangt binnen vier weken na indienen aanvraag bericht over het besluit van de commissie. De inwoner wordt niet door ons geïnformeerd. Communicatie met de inwoner verloopt altijd via de aanvrager; 
 • Hardheidsclausule: wanneer sprake is van een zeer schrijnende situatie, waarbij direct een oplossing moet worden geboden, kan in afwijking van bovenstaande werkwijze, toch een vergoeding worden gegeven. Dit is ter beoordeling van de toetsingscommissie. Voorzie de aanvraag dan van een motivatie waarom de commissie af moet wijken van de gestelde werkwijze;   
 • Een maatwerkoplossing wordt maximaal 1x per inwoner/huishouden toegekend; 
 • Er kan tot en met 31 december 2022 een aanvraag ingediend worden. 

Online aanvraagformulier

Ga via onderstaande knop naar het aanvraagformulier.