Heusden

Nooit alleen
Dat is waar ContourdeTwern in Heusden voor staat. Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen, waarin ieder mens kan meedoen en een ander helpt dit ook te kunnen.

Het team van ContourdeTwern werkt in de twaalf dorpskernen die samen de gemeente Heusden vormen. Wilt u een bijdrage leveren aan de Heusdense samenleving? Als vrijwilliger, als betrokken burger of als maatje voor iemand die een steuntje kan gebruiken? Laat het ons weten.

ContourdeTwern is een van de partners in BIJEEN. Hierin zijn alle maatschappelijke  organisaties in Heusden verbonden. Want zo doen we dat in Heusden.

Meer weten over wat ContourdeTwern doet in Heusden? Kijk op de site van Bijeen Heusden. Vrijwilligers kunnen voor informatie over cursussen en de vacaturebank terecht op de site van het Vrijwilligershuis.

BIJEEN Heusden

is het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd en werk. In BIJEEN zijn de verschillende organisaties gebundeld, ieder met zijn eigen specialisme. U treft er een opbouwwerker, een zorgconsulent, een maatschappelijk werker, een jongerenwerker, vrijwilligersondersteuning, enzovoort. Samen werken wij aan een sterk en sociaal Heusden.