Waalwijk

'Nooit alleen'

Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen, waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen mee kan doen.

Met bewoners voor bewoners in uw buurt

Het team van ContourdeTwern werkt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Wij bieden ondersteuning en advies aan bewoners die zichzelf willen versterken of die zich inzetten voor mede-inwoners, buren, de buurt en de omgeving. Dit doen wij voor en met iedereen, jong en oud. Bewoners die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar ook voor hen die graag hun talent inzetten voor een ander. We bieden advies en hulp aan bijvoorbeeld bewonersorganisaties, ondersteunen bij opvoedingsvragen, beheren buurthuizen en bemiddelen in burenconflicten.

Klik hier voor het overzicht van de diensten die wij inzetten om bewoners te ondersteunen in de buurt.

Maakt verbindingen

ContourdeTwern werkt voor en door mensen, vanuit de leefwereld van mensen, en ondersteunt mensen om te participeren naar vermogen. ContourdeTwern kan het verschil maken, door er te zijn en zo de weg te wijzen, talenten aan te boren, verbindingen te maken tussen initiatieven, mensen en organisaties en soms hulp te verlenen. Hierdoor kunnen wij een brug slaan naar andere partners in de wijk of het dorp en gemakkelijk de juiste ondersteuning op de juiste plek krijgen. Dit kunnen wij niet alleen. Samen met bewoners, vrijwilligers en met maatschappelijke partners, zetten wij ons in voor de leefbaarheid in de gemeente.

Met vrijwillige inzet

Het hart van een gemeenschap bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles wat we doen, doen we samen met vrijwilligers en bewoners. En we ondersteunen andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken. We bieden informatie, advies en scholing en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties. We houden hierbij rekening met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers en initiatieven van actieve burgers.

Neem contact op

Heeft u een idee, (hulp)vraag of talent? Wilt u graag meedoen? Neem voor meer informatie contact op met het Wijkpunt. Telefonisch bereikbaar op 0416 760 160 (maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur).

Zoekt u contact met een van onze collega's? Klik hier voor de contactgegevens van het team.