Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Het belangrijkste nieuws van ContourdeTwern automatisch in je mailbox. Makkelijk toch!?

Dit zijn we ANBI

Voorwaarden ANBI

ContourdeTwern is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: 
(Stichting) ContourdeTwern

Doelstelling:
ContourdeTwern stelt zich ten doel het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van zorg in het werkgebied van ContourdeTwern, alles in de ruimste zin van het woord.

KvK-nummer: 
41096481

Fiscaal nummer:
006882717

Bezoekadres: 
Spoorlaan 444, 5038 CH  Tilburg

Postadres: 
Postbus 3078, 5003 DB  Tilburg

Raad van Bestuur:
Gon Mevis (directeur|bestuurder)

Raad van Toezicht:
De heer A.M.T. van Naterop (voorzitter)
De heer W. Cnossen
Mevrouw C.J.M. van Esch
Mevrouw M.D.G. Jochemsen
De heer F.H.M. Leermakers

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor 'goed besturen'.

Beleidsplan (zie ook download):
Wij zijn een organisatie met een maatschappelijke missie. Wij vinden dat ieder mens meetelt en de kans moet krijgen mee te doen. Dat vatten we samen in het motto: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

We werken met passie en visie aan sociale veerkracht. We vergroten de zelfredzaamheid van mensen door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen. Dit vergroot de samenredzaamheid van mensen. En wijken en buurten worden er vitaler en leefbaarder door. We zijn present en kijken altijd vanuit het perspectief van de mensen zelf. Want persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling komt niet van buitenaf. Ons werk is mensenwerk.

Jaarverslag:
Zie download.

Financiƫle verantwoording:
Zie download.

Beloningsstructuur:
Directeur en medewerkers van ContourdeTwern vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleidsvisie 2017 - 2020

Bekijk Beleidsvisie 2017 - 2020
PDF

Bijlage beleidsvisie 2017 - 2020

Bekijk Bijlage beleidsvisie 2017 - 2020
PDF