Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Naam: 

(Stichting) ContourdeTwern

Doelstelling:
ContourdeTwern stelt zich ten doel het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van zorg in het werkgebied van ContourdeTwern, alles in de ruimste zin van het woord.

KvK-nummer: 

41096481

Fiscaal nummer:
006882717

Bezoekadres: 

Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg

Postadres: 

Postbus 3078, 5003 DB Tilburg

Raad van Bestuur:
Gon Mevis (directeur/bestuurder)

De heer A.M.T. Naterop (voorzitter)

De heer W. Cnossen

Mevrouw A. Laumen

Mevrouw P. Otten

De heer H.G. van Liempd

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’.

Nooit Alleen.

Wij zijn een organisatie met een maatschappelijke missie. Wij vinden dat ieder mens meetelt en de kans moet krijgen mee te doen. Dat vatten we samen in het motto: nooit alleen.

We werken met passie en visie aan sociale veerkracht. We vergroten de zelfredzaamheid van mensen door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen. Dit vergroot de samenredzaamheid van mensen. En wijken en buurten worden er vitaler en leefbaarder door. We zijn present en kijken altijd vanuit het perspectief van de mensen zelf. Want persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling komt niet van buitenaf. Ons werk is mensenwerk. 

Directeur en medewerkers van ContourdeTwern vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Hieronder kun je ons beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording downloaden en hier is de ingevulde ANBI STATUS PDF te downloaden. Bekijk het Organogram om te zien hoe de organisatie verder is opgebouwd.

Jaarverslag