Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Informatief en interactief programma

Op zaterdag 1 oktober vindt de 20e editie van de 60+ beurs plaats in wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 2 in Tilburg. “Wat kan ik nu al doen om straks gezond en gelukkig oud te worden?” is het thema. Wijkcentrum Heyhoef en de bibliotheek worden omgetoverd in een gezellig en levendig decor waarin alles draait om comfortabel oud worden. Vele organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn zijn aanwezig om bezoekers te adviseren en te informeren. De 60+ beurs begint ’s ochtends om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De entree is gratis.

De 60+ beurs wordt opgeluisterd met entertainment en bezoekers kunnen genieten van een kopje koffie en iets lekkers. Naast de gebruikelijke stands zijn er gratis informatieve workshops en presentaties. Inschrijven voor de workshops kan op de beurs zelf.

Lezingen en workshops

  • Levenstestament, nut of noodzaak?
    Nalatenschapsafwikkelaar en mediator José Appels gaat in haar interactieve presentatie dieper in op wat er allemaal komt kijken bijhet goed regelen van een erfenis https://joseappels.nl/.
  • Actieve voorbereiding op ouder worden
    De manier waarop de zorg voor ouderen is georganiseerd is op korte termijn niet meer haalbaar. De samenwerkende ouderenorganisaties in Midden-Brabant voeren met alle betrokken partners een bewustwordingscampagne over dit thema. Ook aan u is de vraag: Hoe bereidt u zich voor op uw oude dag? Tijdens een interactieve workshop op 1 oktober dagen Monique Cooijman en Jory Elshout-Lems u uit om hierover na te denken en in gesprek te gaan. We nodigen u uit om ter voorbereiding op de workshop dit filmpje te bekijken.

60+ beurs is een initiatief dat in opdracht van gemeente Tilburg door ContourdeTwern in samenwerking met vrijwilligers wordt uitgevoerd.

Inschrijven standhouders

Beste standhouders,

De inschrijving voor standhouders voor de beurs van 1 oktober 2022 is geopend. Het inschrijfformulier vindt u hieronder. We nemen spoedig contact met u op nadat we uw inschrijfformulier hebben ontvangen. 

Wijkcentrum Heyhoef
Kerkenbosplaats 2
5043 RX Tilburg

Zaterdag 1 oktober
10:00 – 16:00 uur

Gratis entree

Contact
Rien van Breda
06 42 42 81 99
60plusbeurs@contourdetwern.nl

Sjef van der Klein
06 10 54 06 78 sjefvanderklein@contourdetwern.nl

Postadres
Wijkcentrum Zuiderkwartier
Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg