Heusden

Iedereen telt mee, iedereen doet mee.
Dat is waar ContourdeTwern in Heusden voor staat. Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen, waarin ieder mens kan meedoen en een ander helpt dit ook te kunnen.

Het team van ContourdeTwern werkt in de twaalf dorpskernen die samen de gemeente Heusden vormen. Wat wij daar doen, vindt u hier. Klik door op een van de diensten voor meer informatie:

* Steunpunt Mantelzorg en ZorgSaam (Thuis met vrijwilligers) zijn sinds 1 januari 2017 onderdeel van ContourdeTwern.

Wilt u een bijdrage leveren aan de Heusdense samenleving? Als vrijwilliger, als betrokken burger of als maatje voor iemand die een steuntje kan gebruiken? ContourdeTwern helpt u uw doel te bereiken. Dit kunnen wij niet alleen. We werken samen met vrijwilligers, met burgers én met maatschappelijke partners. Deze samenwerking komt onder meer naar voren in BIJEEN Heusden waarin alle maatschappelijke  organisaties verbonden zijn. Want zo doen we dat in Heusden.

 

BIJEEN Heusden

is het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd en werk. In BIJEEN zijn de verschillende organisaties gebundeld, ieder met zijn eigen specialisme. U treft er een opbouwwerker, een zorgconsulent, een maatschappelijk werker, een jongerenwerker, vrijwilligersondersteuning, enzovoort. Samen werken wij aan een sterk en sociaal Heusden.