WeHelpen Goirle-Riel: de plek om hulp te vragen en aan te bieden

Sluit je ook aan!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Aanmelden als vrijwilliger

Goirle l Riel

Samen met de inwoners van Goirle en Riel werkt ContourdeTwern aan een sterke en vitale dorpsgemeenschap, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen en voor elkaar klaar staan. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Dat is ons motto. Voor degenen die hier extra hulp bij nodig hebben, organiseren we ondersteuning en begeleiding.

Voor onderstaande zaken kunt u bij ons terecht. Vindt u niet meteen wat u zoekt? Bel ons alstublieft!

’t Loket | Samen op zoek naar een passende oplossing (Kijk ook op https://www.goirle.nl/loket)

Vrijwilligerssteunpunt | Maak het verschil

Informele Zorg thuis | Even een steun in de rug

Homestart en Coaches4juniors | Ook kinderen doen mee

WeHelpen | Hulp geven, hulp vragen

Mantelzorgondersteuning | U staat er niet alleen voor (vul de Mantelzorgscan in)

Formulierenbrigade

Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) | Voel je thuis in Goirle

Platform Gehandicapten | Iedereen doet mee

Platform Minima | Iedereen telt mee

Dementievriendelijk | Voor mensen met en zonder dementie

Vrijwillige ouderenadviseurs

Taalcoaches

Buurtbemiddeling

Klik op onderstaande link voor meer informatie over onze activiteiten en diensten in Goirle en Riel.