Stage bij R-Newt Kids | Jongerenwerk: MATTIE terug naar stages

Functie Stagaire
Werkgebied Tilburg 3 West, Tilburg Zuid
Uren 10-32 uur
Ingangsdatum 1 februari 2020 (later kan ook)

Hoofdtaken

Iedere leerling in het basis- en voortgezet onderwijs is gebaat bij een prettige en veilige schoolperiode. Een prettige en soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer deze schoolperiode en overgang positief verlopen, heeft dat direct invloed op de schoolprestaties en het ontwikkelen van de School Skillz (studieloopbaancompetenties).  

Het Mattie-project richt zich op het verbeteren van de overgangsfase tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Daarbij heeft het project ook als doel om intrinsieke motivatie bij jongeren voor onderwijs te verhogen en om belangrijke componenten rondom studieloopbaan te versterken (bijv. sociale vaardigheden en inzicht in leerstijl en –proces). 


Functie-eisen

Een Mattie 1 op 1 begeleiding dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Een Mattie: 

 • Neemt op vrijwillige basis deel aan het project;  
 • Kan luisteren naar een ander; 
 • Heeft respect voor de leerling; 
 • Sluit aan bij de leefwereld van de leerling
 • Heeft affiniteit met de doelgroep; 
 • Gaat respectvol om met vertrouwelijke informatie; 
 • Is minstens drie uur per week, verdeeld over 40 weken per jaar, beschikbaar; 
 • Trekt tijdig aan de bel wanneer veiligheid van de leerling in het geding is. 
 • Is betrouwbaar
 • Is iemand die weet hoe de stap van basis naar voortgezet onderwijs is
 • Weet van het schoolsysteem 
 • Is in staat om zowel thuis , op school en in de wijk een rol te spelen 
 • Is géén huiswerkbegeleider 
 • Gaat een commitment aan
 • Ongeveer 15-27 jaar oud 
 • Kan iemand zijn van alle schoolniveaus 
 • Heeft de juiste motivatie/ is gemotiveerd 
 • Komt uit Tilburg  (hoeft niet uit dezelfde wijk)
 • Zit zelf nog op school of heeft vrij recent nog op school gezeten 
 • Is bereid om twee leerlingen per week te begeleiden


Informatie

Erik Bodifée

erikbodifee@contourdetwern.nl

 tel: 013 455 38 00


Solliciteren

Sollicitatiebrief en cv sturen naar

erikbodifee@contourdetwern.nl