Spring naar content

Open voor kwetsbare groepen

Onze buurthuizen en wijkcentra mogen open blijven voor de ondersteuning van kwetsbare groepen. Meer specifiek gaat het over besloten en georganiseerde activiteiten en diensten op afspraak voor sommige ouderen, mensen met een beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid, jeugd en jongeren, uitgevoerd onder leiding van een sociaal werker van ContourdeTwern of een zorgprofessional van een andere zorg- of hulpverleningsorganisatie. Voor iedere locatie is vastgesteld over welke activiteiten dat gaat.

Alle andere activiteiten en diensten, niet specifiek ter ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners, gaan in de tussentijd niet door.  

Wat mag wel?

Onze buurthuizen en wijkcentra zijn alleen open voor kwetsbare groepen. Heeft u vragen over doorgang activiteiten of de planning? Neem dan contact op met de centrumcoördinator van uw wijkcentrum. Zij kunnen, binnen de mogelijkheden, meedenken over oplossingen.  

Als het echt nodig is, kunnen wij nog steeds op huisbezoek komen. Wij komen zoveel mogelijk alleen.  

Hoe zit het met jongeren en jongerenlocaties? 

Jongerenlocaties zijn ook open binnen de geldende regels voor kwetsbare groepen. Jongeren vanaf 13 en jongerenwerkers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.   

De dienstverlening van ons jongerenwerk R-Newt gaat door, zowel on- als offline.

Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die zich verplaatst in een publieke binnenruimte. Dus ook in onze wijkcentra en buurthuizen. Als je op je plaats zit, mag je het mondkapje afdoen.

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het AdviesPunt. Dit centrale meldpunt is er voor de inwoners uit álle  zestien werkgebieden  van ContourdeTwern. Het AdviesPunt is op werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar.