Spring naar content

Open voor kwetsbare groepen

Het goede nieuws is dat onze buurthuizen en wijkcentra open mogen blijven voor de ondersteuning van kwetsbare groepen. Meer specifiek gaat het over besloten en georganiseerde activiteiten en diensten op afspraak voor sommige ouderen, mensen met een beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid, jeugd en jongeren, uitgevoerd onder leiding van een sociaal werker van ContourdeTwern of een zorgprofessional van een andere zorg- of hulpverleningsorganisatie. Voor iedere locatie is vastgesteld over welke activiteiten dat gaat. Bij de programmering houden we uiteraard rekening met de avondklok.  

Alle andere activiteiten en diensten, niet specifiek ter ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners, gaan in de tussentijd niet door.  

Wat mag wel?

Onze buurthuizen en wijkcentra sluiten, zolang de avondklok geldt, om 21.30 uur. Ze zijn alleen open voor kwetsbare groepen. Als gevolg van alle andere maatregelen is het aantal activiteiten in de avonduren op dit moment al zeer beperkt. Activiteiten die nog wel doorgaan, moeten uiterlijk om 21.00 uur afgelopen zijn.   

Een nieuwe eindtijd van activiteiten kan gevolgen hebben voor de planning. Neem, indien u hierover vragen heeft, contact op met de centrumcoördinator van uw wijkcentrum. Zij kunnen, binnen de mogelijkheden, meedenken over oplossingen.  

Om te zorgen dat onze sociaal werkers altijd de mogelijkheid hebben om op pad te gaan, wanneer dat voor hun werk noodzakelijk is, verstrekken wij aan hen een werkgeversverklaring.  

Als dat echt nodig is, kunnen wij nog steeds op huisbezoek komen. Wij komen zoveel mogelijk alleen.  

Hoe zit het met jongeren en jongerenlocaties? 

Jongerenlocaties zijn open binnen de geldende regels voor kwetsbare groepen. Jongeren vanaf 13 en jongerenwerkers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.   

Ons jongerenwerk R-Newt concentreert de inzet van ambulant werk op de laatste 2-2,5 uur voor ingang van de avondklok. In die periode gaan zij in tweetallen de straat op, gaan zij met jongeren in gesprek en informeren hen zo nodig over de maatregelen. Dat doen zij vanuit hun preventieve rol.  

Na het ingaan van de avondklok (dat is om 22.00 uur) ligt de focus op online activiteiten. Zo gaat onze dienstverlening door en bieden wij met name jongeren hopelijk ook een positieve reden om binnen te zijn.  

Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die zich verplaatst in een publieke binnenruimte. Dus ook in onze wijkcentra en buurthuizen. Als je op je plaats zit, mag je het mondkapje afdoen.

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het AdviesPunt. Dit centrale meldpunt is er voor de inwoners uit álle  zestien werkgebieden  van ContourdeTwern. Het AdviesPunt is op werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar.