Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Gedragscode ContourdeTwern

We doen mooi werk met een mooi doel. Daaraan werken we samen, met elkaar en met inwoners. Onze rol vraagt om professioneel gedrag en daarbij horen een aantal regels. Want we willen misverstanden én misstanden voorkomen. Daarom beschrijven we hoe we in onze gedragsregels hoe we omgaan met elkaar en met onze relaties. De uitgebreide versie van de gedragsregels kun je terugvinden in de gedragscode.

Declaratieformulier vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk bij ContourdeTwern wordt niet betaald, maar het hoeft ook geen geld te kosten. Wil je gemaakte kosten terug vragen? Ga dan naar de informatiepagina over declareren.

Vrijwilligers Advies Groep (VAG)

Binnen ContourdeTwern maken we gebruik van een vrijwilligersadviesgroep een adviesorgaan met een open, laagdrempelig karakter.

Toolkit actief burgerschap

ContourdeTwern stimuleert actief burgerschap. Inwoners worden ondersteund bij initiatieven in de eigen wijk of buurt waarbij ze zelf de regie voeren over het initiatief. In 2022 gaan we gezamenlijk een toolkit samenstellen waar je als (junior) sociaal werker gebruik van kunt maken.
​​​​​​​

Wil je meedenken? Meld je aan bij lindavangeffen@contourdetwern.nl

Waardering

ContourdeTwern is trots op iedereen die zich vrijwillig inzet voor haar buurt, wijk, dorp of stad. In principe hanteren we het principe dat alle gemaakte kosten worden vergoed. ContourdeTwern kent geen vaste vrijwilligersvergoeding.

Gerelateerd nieuws

Uitgelicht

We zijn open voor iedereen

Onze wijkcentra zijn toegankelijk voor iedereen. Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november is een aantal maatregelen weer aangescherpt. Zo zal er op meer plaatsen gewerkt gaan worden met een coronatoegangsbewijs (CTB), is onze bar om 20 uur gesloten en zijn de mondkapjes weer verplicht. We leggen u graag uit wat dit voor onze wijkcentra betekent.