Steunpunten Vrijwilligerswerk

Klik hier voor een overzicht.

Tilburg Vrijw.werk & IZ Stedelijk

Het Vrijwilligerspunt bemiddelt tussen mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten, en bedrijven|organisaties die vrijwilligers zoeken. Ook kun je hier terecht voor al je vragen over vrijwilligerswerk.

Het Vrijwilligerspunt organiseert ook cursussen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

Ook bieden wij ondersteuning aan mensen die aan huis ‘gekluisterd' zijn en dringend verlegen zitten om (extra) hulp. Maar ook jongeren, anderstaligen of gezinnen met jonge kinderen kunnen deze hulp om andere redenen nodig hebben. Het is belangrijk voor mensen dat ze zo lang mogelijk bij de samenleving betrokken blijven. Het kan ook zijn dat de ‘vaste verzorgers' even op adem willen komen en de vrijwilliger hun taken voor dat moment overneemt.

Even een terrasje pikken of eens in de zoveel tijd gewoon met iemand een praatje maken. Er zijn voor iemand die dat nodig heeft; iemand helpen zijn eigen krachten weer te vinden door praktische hulp te bieden en de zorg uit handen te nemen. Het lijkt zo gewoon wanneer je hiervoor allemaal zelf kunt zorgen. Maar als je ziek bent of eenzaam is dat niet zo vanzelfsprekend meer. Dan ben je blij met een steuntje in de rug en is het fijn om te weten dat er iemand is die je kan helpen daar waar dat nodig is. 

Meer weten?
Bel 013 583 99 99 of mail infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl