Zwerfafval terug naar overzicht

Voor Kinderen

Zwerfafval is een groeiend probleem en zorgt voor steeds meer overlast.

Kinderen hebben last van zwerfafval

Zwerfafval is een groeiend probleem en zorgt voor steeds meer overlast. Kinderen van verschillende Tilburgse scholen gaven aan dat ook een schone schoolomgeving bijdraagt aan hun gevoel van veiligheid. Vervuiling en zwerfafval worden als een probleem ervaren.  

Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer 50 miljoen kilo afval per jaar op straat of in de natuur belandt. Dit staat gelijk aan ongeveer 5 miljoen vuilniszakken die wij zo op de grond gooien.  

Maar wat is zwerfafval precies? Waar ligt het? Wat is het probleem met plastic en hoe kun je afval recyclen? Wat kunnen kinderen zelf doen om de hoeveelheid afval te verminderen? 

Lesprogramma, spelkoffer en app

Om het antwoord te vinden op deze vragen heeft Switch/ContourdeTwern in opdracht van gemeente Tilburg een interactief lesprogramma ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. 

Het totaalprogramma omvat ongeveer 3 uren (door de leerkrachten vrij in te delen) en bestaat uit informatie, educatieve filmpjes en leuke doe-activiteiten. De lesstof gaat over zwerfafval, plastic soep, afval scheiden en recycling. 

Aanvullend hebben we een supergave spelkoffer gemaakt met (eigen) spelmateriaal over zwerfafval. Steeds is een bestaand spel hiervoor als uitgangspunt genomen. Denk aan Twister, Memory, Bowling, 30 Seconds etcetera. Hiermee kan het lesprogramma op een gezellige en leerzame wijze worden afgesloten. Tot slot is er een speciale app “Binnie” ontwikkeld met daarop verschillende spelletjes en quiz-jes die ook betrekking hebben op de lesstof. Te downloaden in de Android-playstore. 

Aan de scholen die hebben meegewerkt aan de schoolschouw in het kader van “Tilburg Veilig Naar School” stelt de gemeente gratis 2 oranje prullenbakken beschikbaar, versierd met een eigen ontwerp van leerlingen. Ook is er de mogelijkheid om zelf een Wasteboard (skatebord van gebruikte plastic flesdoppen) te ontwerpen en te laten maken. 

Als gevolg van covid-19 hebben we het lesprogramma nog niet kunnen uitvoeren op de scholen. Leerkrachten die zelf met het lesprogramma aan de slag willen kunnen hiervoor contact opnemen met Switch/ContourdeTwern.  

No Time to waste your future! 

Contactgegevens

Contact Clasien Vermeer
Telefoonnummer 013-5839999 / 06-22629209
E-mailadres clasienvermeer@contourdetwern.nl