Fairduurzamen terug naar overzicht

Duurzaamheid… Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen. Maar duurzaamheid is ook een containerbegrip geworden. De midden- en kleinbedrijven (MKB) en ook maatschappelijke organisaties weten vaak niet hoe en waar te beginnen om duurzaamheid blijvend en op een haalbare manier te implementeren in hun bedrijfsvoering.

Daarom heeft Switch als een van haar speerpunten voor 2019 geformuleerd om MKB-bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het actief stappen zetten richting verduurzamen en betekenisvol ondernemen.

Hierbij is nauw samengewerkt met Avans Hogescholen.

We boden 35 - 50 bedrijven en organisaties in Tilburg begeleiding  om een aantal concrete stappen te zetten. De ‘betekenis-box’ vormde hierbij de methodiek.

Het traject

Het traject is uitgevoerd in 2019 en zag er als volgt uit: 

  1. Lezing/workshop in oktober door Kaj Morel, Lector New Marketing bij Avans Hogescholen over de ‘betekenis-economie’.
    Locatie: de LocHal (Kennismakerij)
    De lezing was bedoeld voor de deelnemende bedrijven en studenten van Avans en voor andere belangstellenden.
  2. Na de lezing zijn matches gemaakt waarbij studenten gekoppeld werden aan bedrijven en organisaties. 
  3. De studenten kregen een training om als procesbegeleider op te kunnen treden en om de methodiek met de ‘betekenisbox’ adequaat in te kunnen zetten.
  4. Binnen de bedrijven en organisaties vonden ‘betekenisvolle gesprekken’ plaats (november-december). Bedrijven en organisaties kregen concrete tips over hoe zij kunnen fairduurzamen.
  5. De output is verzameld en geanalyseerd.