Fairduurzamen terug naar overzicht

Duurzaamheid… Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen. Maar duurzaamheid is ook een containerbegrip geworden. De midden- en kleinbedrijven (MKB) en ook maatschappelijke organisaties weten vaak niet hoe en waar te beginnen om duurzaamheid blijvend en op een haalbare manier te implementeren in hun bedrijfsvoering.

Daarom heeft Switch als een van haar speerpunten in 2019 geformuleerd om MKB-bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het actief stappen zetten richting verduurzamen en betekenisvol ondernemen.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met Avans Hogescholen.

We bieden 35 - 50 bedrijven en organisaties in Tilburg begeleiding  om een aantal concrete stappen te zetten. De ‘betekenis-box’ vormt hierbij de methodiek.

Het traject

Het traject ziet er als volgt uit: 

 1. Lezing/workshop door Kaj Morel, Lector New Marketing bij Avans Hogescholen over de ‘betekenis-economie’.
  Locatie: de LocHal (Kennismakerij)
  Datum en tijd: 22 oktober 16.00-18.00 uur
  De lezing is bedoeld voor de deelnemende bedrijven en studenten van Avans maar is vrij toegankelijk voor andere belangstellenden.
 2. Na de lezing worden matches gemaakt waarbij studenten gekoppeld worden aan bedrijven en organisaties. 
 3. De studenten doorlopen een training om als procesbegeleider op te kunnen treden en om de methodiek met de ‘betekenisbox’ adequaat in te kunnen zetten.
 4. Binnen de bedrijven en organisaties vinden ‘betekenisvolle gesprekken’ plaats (november-december). Bedrijven en organisaties krijgen concrete tips over hoe zij kunnen fairduurzamen.
 5. De output wordt verzameld en geanalyseerd. 
 6. Een afsluitende bijeenkomst  (januari): bedrijven en organisaties met duurzame ambities worden met elkaar verbonden, kennisdeling, eventuele inzet expertise voor de next steps.

Interesse?
Neem contact op met clasienvermeer@contourdetwern.nl