Jonge vluchtelingen on tour terug naar overzicht

Hoe is het om als jongere te moeten vluchten en in een vreemd land je bestaan op te bouwen? Wat zijn je dromen, je ideeën over de toekomst?

Meer overeenkomsten dan verschillen

13 jonge vluchtelingen gingen in het najaar van 2017 ‘on tour’ om hun levensverhaal te delen met Tilburgse leeftijdgenoten. Ze zijn allemaal geïnterviewd en hun verhalen zijn opgetekend in een boekje. Het zijn stuk voor stuk aangrijpende levensverhalen.

In de workshop Sociale Veerkracht tijdens Dear Future 2017 hebben de jonge vluchtelingen hun verhaal al een keertje verteld. Gedeputeerde Henri Swinkels spreekt hierover in zijn vlog.

Het luisteren naar het levensverhaal van een leeftijdgenoot, die voor zijn/haar veiligheid naar ons land is gevlucht, kweekt begrip. Wanneer mensen elkaars verhaal kennen, ontstaat er ruimte en begrip voor de ander. Leerlingen die aan het project hebben meegedaan, ervaren wellicht dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen hen en de jonge vluchtelingen.

In oktober en november 2017 hebben de vluchtelingenjongeren meer dan 30 gastlessen gegeven op Tilburgse scholen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het programma ‘Een Wereld Te Winnen’.

Contactgegevens

Contact Clasien Vermeer
E-mailadres clasienvermeer@contourdetwern.nl