Fairtrade Gemeenten Eindhoven en Tilburg terug naar overzicht

Voor Jongeren, Kinderen, Senioren, Volwassenen

In 2011 werd Eindhoven Fairtrade Gemeente, Tilburg werd dat in 2013.Deze eervolle titel geeft aan dat bewoners, bedrijven, instellingen, organisaties en het gemeentebestuur zich inzetten voor (meer) eerlijke handel. Tilburg en Eindhoven staan stil bij het belang van eerlijke handel en er zijn volop fairtrade producten verkrijgbaar.

.

Om voor de titel Fairtrade Gemeente in aanmerking te komen moet een gemeente voldoen aan zes criteria.
- Allereerst moet er een lokale werkgroep actief zijn die initiatief neemt om fairtrade blijvend onder de aandacht te brengen bij verschillende partijen binnen een gemeente.
- In de gemeenteraad moet voldoende draagvlak zijn voor fairtrade.
- Daarnaast worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht in de plaatselijke winkels en horeca.
- Lokale (maatschappelijke) organisaties en bedrijven kopen en gebruiken fairtrade producten.
- Dit alles moet gebeuren op basis van de strategie dat fairtrade 'iets van iedereen' is.
- Tot slot moet een Fairtrade Gemeente aandacht schenken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Switch vervulde in beide steden een voortrekkersrol in het proces om deze titel te behalen en helpt sindsdien de gemeenten invulling te geven aan die titel. Dat doen we bijvoorbeeld door de gemeenten te ondersteunen om de FT-titel elke twee jaar te kunnen prolongeren. We co√∂rdineren en begeleiden de lokale Fairtrade werkgroep om te komen tot beleid en tot een jaarplan met publieksacties en evenementen.

Voor meer informatie zie www.fairtradegemeenten.nl

Contactpersoon: Saskia Peeters, saskiapeeters@contourdetwern.nl