Knooppunt Ruimhartig Tilburg terug naar overzicht

Voor Jongeren, Kinderen, Senioren, Volwassenen

Acht maatschappelijke organisaties, ieder op basis van eigen kennis, netwerk en diensten, hebben hun krachten gebundeld om vluchtelingen in Tilburg snel hun plek te laten vinden in de stad. Deze samenwerkende organisaties zijn Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen, Rode Kruis, Ronde Tafelhuis, PortAgora, Missionair Servicecentrum Tilburg, Peerke Donders-huis, Zusters van Liefde en ContourdeTwern.

Zij willen de asielzoekers en de mensen in de wijk, waar vanaf medio oktober 400 vluchtelingen in een noodopvang wonen, op alle denkbare manieren ondersteunen. Directeur|bestuurder Gon Mevis van ContourdeTwern geeft aan dat de komst van een grote groep mensen tegelijk veel vraagt van de direct omwonenden in de wijk. “Wij zijn ons bewust van het gevoel van onrust en onveiligheid dat dit kan oproepen en nemen dit serieus. We zijn krachtig genoeg om juist nu onze Tilburgse gastvrijheid, veerkracht en betrokkenheid te tonen. We kunnen dat door er samen voor te gaan: bewoners uit de wijk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, culturele instellingen, scholen, sportverenigingen, gemeente, etc."

Knooppunt Ruimhartig Tilburg

Veel Tilburgers en Tilburgse bedrijven geven aan de vluchtelingen een warm welkom in hun stad te willen geven. Mensen melden zich spontaan aan als vrijwilliger, om de handen uit de mouwen te steken of om als maatje een van de vluchtelingen wegwijs te maken in de wijk en de stad. Om dit hartverwarmende aanbod in goede banen te leiden, is er een speciaal Knooppunt Ruimhartig Tilburg ingericht bij het centraal bureau van ContourdeTwern aan de Spoorlaan 444. Hier worden de initiatieven uit de stad verzameld en wordt bekeken hoe die zo goed mogelijk ingezet kunnen worden voor de vluchtelingen.

Het Knooppunt Ruimhartig Tilburg is bemenst op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur. Ook kan er dan gebeld (013 – 583 99 90) en gemaild (info@ruimhartigtilburg.nl) worden. Kijk voor meer informatie over Knooppunt Ruimhartig Tilburg en de deelnemende bedrijven en organisaties op www.ruimhartigtilburg.nl. Voor meer informatie over de noodopvang kijk je op www.tilburg.nl/noodopvang.

Activiteiten voor vluchtelingen

Tilburg is een stad die staat voor een sociaal asielbeleid. De bedoeling is dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in Tilburg en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt, zoals alle Tilburgers. Daarom is een activiteitenboek voor vluchtelingen gemaakt. Dit boek geeft een antwoord op de vraag: wat is er in Tilburg voor vluchtelingen te doen? Zodat zij contacten kunnen leggen met Tilburgers en kunnen meedoen in de maatschappij. Onderstaande link bevat een overzicht van de activiteiten en initiatieven die de stad biedt voor vluchtelingen:

Activiteitenboek Vluchtelingen Nederland

Contactgegevens

Contact Knooppunt Ruimhartig Tilburg
Telefoonnummer 013 583 99 90
E-mailadres info@ruimhartigtilburg.nl