Opbouwwerk Dongen terug naar overzicht

Opbouwwerk werkt samen met bewoners en netwerkpartners aan leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.

De opbouwwerkers van ContourdeTwern Dongen:

  • Stimuleren en ondersteunen van bewoners, gemeente en netwerkpartners bij het aanpakken van sociale en fysieke vraagstukken in bepaalde straten, wijken of dorpen.
  • Plannen, ontwikkelen en organiseren van uiteenlopende activiteiten met bewoners en netwerkpartners.
  • Plegen van interventies zowel op individueel als collectief niveau.
  • Versterken van de eigen kracht en initiatieven van bewoners.
  • Verbinden van bewoners onderling en bewoners met instanties of partners.
  • Nemen deel aan professionele netwerken of ontwikkelen deze. 
Contactgegevens

Contact Theek 5 ContourdeTwern Dongen
Telefoonnummer 0162 314 138
E-mailadres infodongen@contourdetwern.nl