Woonadvies Dordt terug naar overzicht

Voor Volwassenen, Senioren

• Hoe weet ik of ik niet te veel huur betaal?
• Moet mijn verhuurder niets doen aan de gebreken in mijn woning?
• Wat is er nodig bij het oprichten van een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
• Er is sprake van overlast in onze VvE. Hoe kunnen we dit aanpakken?

Als (particuliere) huurder, huiseigenaar of VvE kunt u met uiteenlopende woonvragen te maken krijgen. De adviseur van Woonadvies Dordt helpt u daarbij zo goed mogelijk op weg. Woonadvies Dordt is de expert op het gebied van wonen.

Onze adviseur zet deze kennis graag voor u in. Ze bemiddelt, onderzoekt en adviseert bij bouwkundige, financiële en beheersmatige onderwerpen. Daarbij is altijd aandacht voor uw belangen, de belangen van de buurt en de woonomgeving. Fysieke en sociale aspecten gaan bij Woonadvies Dordt hand in hand.

Bij huisvestigingsprojecten slaat onze adviseur bruggen en boekt ze resultaten. Immers, voor duurzaam beheer en de ontwikkeling van woningen, buurten en wijken, is goede samenwerking tussen de betrokken partijen essentieel. Daar zet Woonadvies zich als procesbegeleider graag voor in.

Bij alles wat we doen, staat maatschappelijke verantwoordelijkheid voorop. Zakelijke belangen combineren we zorgvuldig met de zorg voor mens en omgeving. Het verbinden van de verschillende actoren in de wijk is daarbij ons uitgangspunt.

Woonadvies Dordt is er voor u

Woonadvies werkt voornamelijk voor inwoners van Dordrecht. Wij helpen u om uw wensen en belangen zichtbaar te maken, zodat u als volwaardig gesprekspartner kunt opkomen voor uw belangen. Met de juiste ondersteuning van onze adviseur, kunt u steeds meer zelf.

Opdrachtgevers

Woonadvies Dordt werkt in opdracht van derden zoals bijvoorbeeld de Gemeente Dordrecht, woningcorporaties en bewonersorganisaties. Maar ook woningbezitters, particuliere opdrachtgevers en huurdersraden kunnen bij Woonadvies Dordt aankloppen. Vanuit ons productenaanbod zetten we op maat de juiste werkwijze in.  

Bijvoorbeeld de online VvE-check. Door op de website www.woonadviesdordt.nl een vragenlijst in te vullen, ontdekt u zelf op welke punten uw VvE goed scoort en op welke punten verbetering nodig is. De vragen gaan over organisatie en bestuur, financiën, onderhoud en verbetering. Indien nodig helpen we bij het oppakken van die verbeterpunten.

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

De gemeente en ContourdeTwern hebben een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in het leven geroepen. Hier kunnen huurders klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas melden.

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag brengt de gemeente dit in beeld. Zij doet dit samen met huurders en andere partijen in de stad. 

ContourdeTwern, Woonadvies Dordt, gaat namens de gemeente met uw meldingen aan de slag. Lees meer >

Contactgegevens

Contact Vest 181 Marianne Hezemans
Telefoonnummer 078 632 41 00
E-mailadres mariannehezemans@contourdetwern.nl
Contact Hans Almekinders
Telefoonnummer 06 204 32 069
E-mailadres hansalmekinders@contourdetwern.nl