Extra ondersteuning door Informele zorg terug naar overzicht

Kosten Gratis
Voor Jongeren, Senioren, Volwassenen

Veel mantelzorgers krijgen hulp van familieleden, vrienden en andere bekenden. Soms is dit niet voldoende. Dan zijn er vrijwilligers die extra ondersteuning kunnen bieden. Deze vorm van ondersteuning wordt ook respijtzorg genoemd. Hierbij neemt de vrijwilliger even de aandacht en zorg voor die ander over. Jij krijgt hiermee ruimte om iets voor jezelf te doen, bijvoorbeeld sporten, een vereniging/club bezoeken, boodschappen doen, naar de kapper gaan of winkelen.

Een vrijwilliger voor diegene waar je voor zorgt

De vrijwilliger gaat met degene waar jij voor zorgt iets ondernemen. Je kunt denken aan wandelen (indien nodig met de rolstoel), fietsen, samen een hobby beoefenen, een museum bezoeken of een terrasje pikken.

De vrijwilliger blijft thuis met degene waar jij voor zorgt en afhankelijk van diens wensen wordt de tijd ingevuld met bijvoorbeeld een gezellig gesprek, spelletjes, creatieve activiteiten, (voor-)lezen of film kijken.

Een vrijwilliger voor de mantelzorger zelf

De vrijwilliger biedt jou als mantelzorger een luisterend oor en/of gaat iets met jou ondernemen. Dit laatste kan natuurlijk alleen als diegene waar je voor zorgt bijvoorbeeld rust of naar een dagbesteding is.

Een vrijwilliger gaat samen met jou kijken hoe je je sociale netwerk kunt versterken. Door een groter sociaal netwerk heb je meer mensen om je heen waarmee je je zorgen en zorgtaken kunt delen.

Item van Omroep Tilburg over vrijwilligers voor mantelzorgers

Meer weten?

Voorwaarden

De vrijwilligers van Informele Zorg bieden deze ondersteuning maximaal 1 dagdeel per week. Zij worden niet ingezet voor huishoudelijke taken en/of verpleegkundige handelingen.

Contactgegevens

Contact Spoorlaan 444, Tilburg Adviespunt
Telefoonnummer 013 549 86 46
E-mailadres adviespunt@contourdetwern.nl