Mantelzorgondersteuning Oisterwijk terug naar overzicht

Voor Jongeren, Senioren, Volwassenen

Lange tijd zorgen voor een dierbare kan soms zwaar zijn. Bijvoorbeeld doordat de zorg erg intensief is of als u er lange tijd alleen voor staat.

U kunt bij ons terecht voor


Aanvraag van het Mantelzorgcompliment
De gemeente Oisterwijk toont haar waardering voor mantelzorgers met de uitreiking van het mantelzorgcompliment. Dit compliment kan het hele jaar worden aangevraagd en uitgereikt.

Informatie, advies, begeleiding
Dit kan gaan over het zoeken naar de juiste (professionele) zorg, het PGB, het mantelzorgcompliment, wettelijke regelingen, respijtzorg, vakantiemogelijkheden, omgaan met het ziekteproces, verdeling van de zorg, enzovoort.

Uw verhaal vertellen
Een gesprek met een mantelzorgconsulent kan u een steuntje in de rug geven. We kijken met u (en uw naasten) naar de belasting die de zorg u geeft en hoe u meer balans kunt vinden in uw leven.

De zorg delen en praktische hulp
Wij denken graag met u mee hoe u, naast de zorg, tijd kunt maken voor uzelf. U kunt bijvoorbeeld de zorg (tijdelijk) overdragen aan professionals en/of vrijwilligers. Zij kunnen ook kleine praktische klusjes in en om huis doen. Wij zoeken samen met u naar de meest passende vorm van ondersteuning. Dit noemen wij respijtzorg. U heeft dan even tijd voor uzelf. 

Lotgenotencontact
Via ons kunt u andere mantelzorgers ontmoeten. Wij organiseren hiervoor bijeenkomsten. Elke laatste donderdagmiddag van de maand m.u.v. december is er een mantelzorgcafé. Het mantelzorgcafé is er voor iedereen die op zoek is naar praktische tips, een luisterend oor of ervaringen met andere mantelzorgers wil delen. U bent van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de Tiliander.
Daarnaast kunt u andere mantelzorgers ontmoeten tijdens de dag van de Mantelzorg en tijdens de verschillende themabijeenkomsten. U bent van harte welkom!

Samen komen we verder!
De mantelzorgconsulent van ContourdeTwern denkt graag met u mee en helpt u bij het vinden van antwoorden op vragen en bij het aanpakken van problemen. We komen persoonlijk met u kennis maken als u dat wilt.Ook als u niet direct een vraag hebt, kunt u zich bij ons inschrijven als mantelzorger. U ontvangt dan interessante informatie via de nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehouden van activiteiten voor mantelzorgers in Oisterwijk.

COMPLIMENTEN VOOR JOU!

Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente? Help jij je ernstig zieke vader met boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je aan huis gekluisterde moeder weer regelmatig buiten komt? Help je je zoon met beperking bij zijn administratie? Regel jij alle dagelijkse bezigheden voor je dementerende partner? – Grote kans dat je mantelzorger bent. En daar hebben wij ontzettend veel waardering voor.  

Het mantelzorgcompliment

Met het Mantelzorgcompliment willen we je graag bedanken voor al je goede zorgen en je een klein cadeau aanbieden waarmee je even aan jezelf kunt denken. Het compliment bestaat uit 3 cadeaubonnen met een totale waarde van €50,-. Mantelzorgers kunnen deze bonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers, horecaondernemers en recreatiebedrijven in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Welke dit zijn staat op www.bezoekoisterwijk.nl.  

Ben je bij ons bekend?  

Ben je bij ons al bekend als mantelzorger? Haal dan je Mantelzorgcompliment op. Heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van een van de ondersteunende voorzieningen die wij mantelzorgers bieden? En heb je je voorgaande jaren ook niet gemeld voor het Mantelzorgcompliment? Dan ben je bij ons waarschijnlijk nog niet bekend als mantelzorger. Vul dan het kennismakingsformulier Mantelzorger 2020 in als je het mantelzorgcompliment ophaalt, het formulier kunt u onderaan de pagina downloaden.
Ben je bij ons bekend als mantelzorger, dan krijg je naast het Mantelzorgcompliment nog veel meer ondersteuning in de zorg die jij geeft.  

Afhalen cadeaubonnen  

Het inleveren/invullen van het kennismakingsformulier en het ophalen van de bonnen kan vanaf donderdag 10 september op vertoon van je legitimatiebewijs:  

  • Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Tiliander  

  • Mantelzorgers uit Moergestel melden zich voor het compliment bij een vrijwilliger van Buurtgenoten. Neem voor meer informatie contact op met Henny Hamers, (013) 513 63 82 of per e-mail: henham@kpnmail.nl  

  • Op afspraak voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die niet onze gemeente wonen. Neem hiervoor contact op met Ingrid Oosterling, 06 171 63 091 of per e-mail: ingridoosterling@contourdetwern.nl  

 Meer informatie  

Meer informatie vind je op www.contourdetwern.nl/oisterwijk. Je kunt ook bellen naar ContourdeTwern, 06 171 63 091 of mailen naar wilhoentjen@contourdetwern.nl  

Contactgegevens

Contact Oisterwijk Ingrid Oosterling
Telefoonnummer 013 528 40 80
E-mailadres ingridoosterling@contourdetwern.nl