Mantelzorgondersteuning Oisterwijk terug naar overzicht

Kosten gratis
Voor Jongeren, Senioren, Volwassenen

Lange tijd zorgen voor een dierbare kan soms zwaar zijn. Bijvoorbeeld doordat de zorg erg intensief is of als u er lange tijd alleen voor staat.

U kunt bij ons terecht voor


Aanvraag van het Mantelzorgcompliment

De gemeente Oisterwijk toont haar waardering voor mantelzorgers met de uitreiking van het mantelzorgcompliment. Dit compliment kan het hele jaar worden aangevraagd en uitgereikt.

Informatie, advies, begeleiding

Dit kan gaan over het zoeken naar de juiste (professionele) zorg, het PGB, het mantelzorgcompliment, wettelijke regelingen, respijtzorg, vakantiemogelijkheden, omgaan met het ziekteproces, verdeling van de zorg, enzovoort.

Uw verhaal vertellen

Een gesprek met een mantelzorgconsulent kan u een steuntje in de rug geven. We kijken met u (en uw naasten) naar de belasting die de zorg u geeft en hoe u meer balans kunt vinden in uw leven.

De zorg delen en praktische hulp

Wij denken graag met u mee hoe u, naast de zorg, tijd kunt maken voor uzelf. U kunt bijvoorbeeld de zorg (tijdelijk) overdragen aan professionals en/of vrijwilligers. Zij kunnen ook kleine praktische klusjes in en om huis doen. Wij zoeken samen met u naar de meest passende vorm van ondersteuning. Dit noemen wij respijtzorg. U heeft dan even tijd voor uzelf. 

Lotgenotencontact

Via ons kunt u andere mantelzorgers ontmoeten. Wij organiseren hiervoor bijeenkomsten. Elke laatste donderdagmiddag van de maand m.u.v. december is er een mantelzorgcafé ​van 14.00 tot 16.00 in de Tiliander.

Het mantelzorgcafé is er voor iedereen die op zoek is naar praktische tips, een luisterend oor of ervaringen met andere mantelzorgers wil delen. 

Ook organiseren wij samen met Farent (maatschappelijk werk) groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers, voor wie het zorgen allemaal even te veel is. U komt dan vier keer met een aantal andere mantelzorgers bij elkaar en leert om samen met anderen een betere balans te vinden aan de hand van de methodiek van de krachtgroep

Tot slot kunt u andere mantelzorgers ontmoeten tijdens de dag van de Mantelzorg en tijdens de verschillende themabijeenkomsten. U bent van harte welkom!

Samen komen we verder!

De mantelzorgconsulent van ContourdeTwern denkt graag met u mee en helpt u bij het vinden van antwoorden op vragen en bij het aanpakken van problemen. We komen persoonlijk met u kennis maken als u dat wilt.Ook als u niet direct een vraag hebt, kunt u zich bij ons inschrijven als mantelzorger. U ontvangt dan interessante informatie via de nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehouden van activiteiten voor mantelzorgers in Oisterwijk.

Contactgegevens

Contact Oisterwijk Ingrid Oosterling
Telefoonnummer 06-17163091
E-mailadres ingridoosterling@contourdetwern.nl