Schoolloopbaanbegeleiding terug naar overzicht

Voor Jongeren, Kinderen

Schoolloopbaanbegeleiding (Slb) leert kinderen en jongeren studievaardigheden. Daarnaast komen ook andere competenties aan bod, zodat ze meer kans hebben hun schoolcarrière met succes af te ronden. Slb draagt dus bij aan het verlagen van de kans op vroegtijdig schoolverlaten.

Wie doen er mee?

Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Schoolloopbaanbegeleiding is er voor kinderen en jongeren die onvoldoende competenties bezitten om hun schoolcarrière succesvol af te ronden. Ook kinderen of jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben om beter mee te kunnen of thuis geen of te weinig steun krijgen, komen in aanmerking. De leerkracht van de school selecteert leerlingen voor deelname aan Slb.

Hoe werkt Slb?

Van oktober t/m juni is er een wekelijks programma. De kinderen krijgen na schooltijd, praktische hulp bij het maken van hun huiswerk, leren beter 'te leren' en krijgen steun bij het inplannen van schooltaken. Slb is echter meer dan huiswerkbegeleiding alleen. Zo is er ook aandacht voor sociale vaardigheden en zo nodig het verbeteren daarvan, stimuleren de Slb-ers het zelfbeeld en schenken ze veel aandacht aan de talenten van de deelnemers. Ook het verwerven van nieuwe inzichten en vaardigheden krijgt aandacht. 

Betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk. Ouders worden uitgenodigd bij presentaties en kunnen rekenen op steun en advies rondom schoolzaken. En indien nodig, kunnen de Slb-ers ook zorgen voor een doorverwijzing wanneer ouders vragen hebben over opvoeding en onderwijs.

Contactgegevens

Contact ContourdeTwern
Telefoonnummer 013 583 99 99