Opvoedondersteuning terug naar overzicht

Kosten gratis voor inwoners van de gemeente Waalwijk
Voor Kinderen, Volwassenen

In Waalwijk bieden wij ondersteuning aan gezinnen, bijvoorbeeld bij situaties die zich kunnen voordoen bij het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Onder deze opvoedondersteuning vallen TOV (Thuisondersteuning met Vrijwilligers), groepsbijeenkomsten voor ouders, de Verteltas, huiswerkondersteuning en steunouders.

TOV (Thuisondersteuning met Vrijwilligers)

TOV is een programma dat ouders ondersteunt bij opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Voorbeelden hiervan zijn: een luisterend oor of wekelijks een uurtje spelen met ouders en kind samen. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. TOV wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.  

Groepsbijeenkomsten voor ouders

Iedere tweede dinsdagochtend van de maand vinden er in Balade groepsbijeenkomsten plaats voor ouders. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunnen ouders kennismaken met elkaar en in gesprek gaan over de verschillende relevante thema's/onderwerpen voor ouders met (jonge) kinderen. Ook hebben ouders de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen die ze graag willen bespreken. De (getrainde) vrijwilligers die de groepsbijeenkomsten uitvoeren, gaan daarnaast op maandelijkse huisbezoeken om – als die er zijn- vragen op te halen.

 • Waar: BaLaDe, in de aula van Basisschool Baardwijk (Balade 1, 5142 WX, Waalwijk)
 • Wanneer: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei 
 • Hoe laat: van 9:00 uur tot 11:00 uur

De Verteltas

De Verteltas is een project waarbij ouders gezamenlijk een tas voor kinderen ontwikkelen. Over de inhoud wordt samen met ouders nagedacht. Er zitten twee boekjes in: een leesboekje en een themaboekje. Daaromheen maken ouders spelmaterialen, die ondersteunend zijn aan het verhaal. Ouders hoeven geen creatieve talenten te beschikken om mee te doen. De Verteltasmethode is ontwikkeld door Kenniscentrum de Verteltassen (www.verteltas.nl).

Waalwijk

 • Waar: Bibliotheek Waalwijk (Wilhelminastraat 4a, Waalwijk)
 • Wanneer: maandag om de week: 6 januari, 20 januari, 3 februari, 17 februari 
 • Hoe laat: 13.00-15.00 uur
 • Waar: Wij(k)dienstencentrum Zanddonk (Willaertpark 2a, Waalwijk)
 • Wanneer: iedere dinsdagmiddag (niet tijdens school vakanties)
 • Hoe laat: van 13:15 uur tot 15:00 uur
 • Waar: Kindcentrum Bloemenoord, basisschool Pieter wijten (Kastanjestraat 2, Waalwijk)
 • Wanneer: woensdag om de week: 15 januari, 29 januari, 12 februari
 • Hoe laat: inloop 8:30 uur, van 8:45 uur tot 10:30 uur
 • Waar: BaLaDe, in de aula van Basisschool Baardwijk (Balade 1, Waalwijk)
 • Wanneer: vrijdag om de week: 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari
 • Hoe laat: inloop 8:30 uur, van 8:45 uur tot 10:30 uur

Sprang-Capelle

 • Waar: Basisschool Vrijhoeve (Heggewikke 23-25, Sprang-Capelle)
 • Wanneer: vrijdag om de week: 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari
 • Hoe laat: van 08:45 tot 10:30 uur 
 • Waar: Basisschool de Rank (Willem de Zwijgerstraat 29, Sprang-Capelle) 
 • Wanneer: maandag om de week: 13 januari, 27 januari, 10 februari
 • Hoe laat: van 08:30 tot 10:30 uur 

Huiswerkondersteuning

Wij bieden huiswerkondersteuning, een plek waar kinderen terecht kunnen om huiswerk te maken. Er lopen vrijwilligers rond die steun geven waar nodig.

 • Waar: BaLaDe, in de aula van Basisschool Baardwijk (Balade 1, Waalwijk
 • Wanneer: iedere dinsdag (niet in de schoolvakanties)
 • Hoe laat: van 15:30 uur tot 17:00 uur 

 • Waar: Wij(k)dienstencentrum Zanddonk (Willaertpark 2a, Waalwijk)
 • Wanneer: iedere dinsdag (niet in de schoolvakanties)
 • Hoe laat: van 15:30 uur tot 17:00 uur 

Steunouders

Soms hebben ouders om verschillende redenen behoefte om ontlast worden. Wanneer ouders overbelast zijn, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Een steunouder ontlast tijdelijk ouders die geen beroep kunnen doen op hun netwerk. Dit doet hij/zij door een kind of de kinderen één à twee dagdelen in de week uit het gezin te halen en in de eigen omgeving op te nemen. Op deze manier worden ouders ontlast en hebben zij even tijd voor zichzelf. Uiteindelijk heeft dit weer positieve gevolgen voor het gezinssysteem omdat op deze wijze overbelaste ouders toch iets meer ruimte hebben om te ontspannen. Daarnaast krijgt het kind de mogelijkheid om even zichzelf te zijn en om leuke dingen te doen met de steunouder. Er vindt waar nodig afstemming plaats met de professionals die betrokken zijn bij het gezin. 

De vrijwilligers die actief zijn bij ContourdeTwern worden getraind voordat zij aan de slag gaan, ontmoeten en inspireren elkaar gedurende het jaar middels intervisiebijeenkomsten en worden geïnspireerd tijdens themabeenkomsten die voor hen, naar behoefte, worden georganiseerd.

Contactgegevens

Contact ContourdeTwern Waalwijk
Telefoonnummer 0416-760160
E-mailadres infowaalwijk@contourdetwern.nl