Opvoeden & Opgroeien terug naar overzicht

Kosten Gratis
Voor Kinderen, Volwassenen

In Waalwijk bieden wij ondersteuning aan gezinnen bij situaties die zich kunnen voordoen bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Samen met de sociaal werker wordt er gekeken wat het best passende is. Onder deze opvoedondersteuning kunnen de volgende diensten worden ingezet:

De Verteltas

De Verteltas is een project waarbij ouders gezamenlijk een tas voor kinderen ontwikkelen. Over de inhoud wordt samen met ouders nagedacht. Er zitten twee boekjes in: een leesboekje en een themaboekje. Daaromheen maken ouders spelmaterialen, die ondersteunend zijn aan het verhaal. Ouders hoeven geen creatieve talenten te beschikken om mee te doen. De Verteltasmethode is ontwikkeld door Kenniscentrum de Verteltassen (www.verteltas.nl).

Vanwege de huidige maatregelen rondom het Corona virus is de Verteltas tijdelijk omgevormd naar de Verteltasbus. Met de Verteltasbus gaan we de wijk in. Een sociaal werker komt samen met een vrijwilliger aan de deur een 'miniatuur' Verteltas brengen. Op deze manier blijven we verbonden met met gezinnen en blijven we het leesplezier en de ontwikkeling stimuleren.

TOV Samen

Op verschillende locaties in Waalwijk vinden er maandelijkse ouderbijeenkomsten plaats. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunnen ouders kennismaken met elkaar en in gesprek gaan over de verschillende relevante thema's/onderwerpen voor ouders met (jonge) kinderen. Ook hebben ouders de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen die ze graag willen bespreken. De (getrainde) vrijwilligers die de groepsbijeenkomsten uitvoeren, gaan daarnaast op maandelijkse huisbezoeken om – als die er zijn- vragen op te halen.

Steunouder

Soms hebben ouders om verschillende redenen behoefte om ontlast worden. Wanneer ouders overbelast zijn, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Een steunouder ontlast tijdelijk ouders die geen beroep kunnen doen op hun netwerk. Dit doet hij/zij door een kind of de kinderen één à twee dagdelen in de week uit het gezin te halen en in de eigen omgeving op te nemen. Op deze manier worden ouders ontlast en hebben zij even tijd voor zichzelf. Uiteindelijk heeft dit weer positieve gevolgen voor het gezinssysteem omdat op deze wijze overbelaste ouders toch iets meer ruimte hebben om te ontspannen. Daarnaast krijgt het kind de mogelijkheid om even zichzelf te zijn en om leuke dingen te doen met de steunouder. Er vindt waar nodig afstemming plaats met de professionals die betrokken zijn bij het gezin. 

De vrijwilligers die actief zijn bij ContourdeTwern worden getraind voordat zij aan de slag gaan, ontmoeten en inspireren elkaar gedurende het jaar middels intervisiebijeenkomsten en worden geïnspireerd tijdens themabeenkomsten die voor hen, naar behoefte, worden georganiseerd.

Huiswerkondersteuning

Wij bieden huiswerkondersteuning, een plek waar kinderen terecht kunnen om huiswerk te maken. Er lopen vrijwilligers rond die steun geven waar nodig.

TOV (Thuisondersteuning met Vrijwilligers)

TOV is een programma dat ouders ondersteunt bij opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Voorbeelden hiervan zijn: een luisterend oor of wekelijks een uurtje spelen met ouders en kind samen. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. TOV wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.  

Contactgegevens

Contact ContourdeTwern Waalwijk
Telefoonnummer 0416-760160 (ma t/m vr 09.00-12.00)
E-mailadres infowaalwijk@contourdetwern.nl