Hulp bij belastingaangifte Tilburg terug naar overzicht

Voor Senioren

De Belastingservice van KBO Tilburg is al jaren een groot succes. Vorig jaar hielpen de vrijwilligers, met facilitaire ondersteuning van ContourdeTwern, bijna 2.200 Tilburgers met het invullen van de belastingaangifte. Ook de komende maanden staan de vrijwilligers weer klaar voor ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben. Als inkomensgrens geldt 35.000 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. Aangifte doen en eventueel geld terugvragen kan ook voor de vier jaren vóór 2018.

Spreekuren in de wijken

Er worden spreekuren gehouden in de verschillende wijkcentra. Bestaande en nieuwe klanten kunnen zich daarvoor melden via onderstaande telefoonnummers.

Een afspraak kan alleen worden gemaakt als u in het bezit bent van een machtigingscode. Als u die nog niet heeft, kunt u die aanvragen bij de Belastingdienst: 088 123 65 55 (BSN bij de hand houden).

Neem bij de afspraak alle benodigde papieren mee, zoals de machtigingscode, de jaaropgave(n) van het inkomen, bankafschriften, bonnen van medicijnen, betaalbewijzen van giften en toekenningen van zorg- en huurtoeslag. Dan kan de aanvraag meteen worden verstuurd. Ook is dan duidelijk of de Belastingdienst geld terugbetaalt.

Het belastingspreekuur in een wijkcentrum kost 6 euro per aangifte, als bijdrage in de onkosten voor de vrijwilligers. Als u aan huis gebonden bent, kan ook een huisbezoek worden gepland. De onkostenvergoeding bedraagt maximaal 12 euro per adres.

Vrijwillige belastinginvullers

Vrijwilligers van de ouderenbonden vullen de aangiften in. Zij hebben allemaal een instructie gehad en worden elk jaar bijgeschoold. U kunt er dus op rekenen dat ze goed op de hoogte zijn van mogelijke aftrekposten en dergelijken. De eindverantwoordelijkheid over de aangifte blijft wel altijd bij uzelf.

Meld u aan voor de Belastinghulp door op onderstaande tijden te bellen met het afsprakenbureau in uw wijk. U spreekt dan ook af of u naar het wijkcentrum komt of dat de vrijwilliger naar u thuis komt.

Bel voor een afspraak
Reeshof: 06 472 91 086 18 februari t/m 12 april op maandag van 13.30 - 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
West: 06 169 57 820 27 februari t/m 12 april op dinsdag en woensdag van 9.00 - 12.00 uur
Noord: 06 498 97 418 18 februari t/m 12 april op maandag en dinsdag van 9.30 - 12.30 uur
Oud-Noord: 06 499 36 356 18 februari t/m 12 april op donderdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
Zuid: 06 168 41 185 en 06 495 19 898 18 februari t/m 12 april op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur