Meldpunt Discriminatie Waalwijk terug naar overzicht

Kosten gratis
Voor Jongeren, Kinderen, Senioren, Volwassenen

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op gelijke behandeling. Toch worden sommige mensen nog steeds anders behandeld vanwege hun leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap, geloof, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Zo luidt artikel 1 van de Grondwet. Discriminatie mag en kan niet! Meldpunt Discriminatie Waalwijk maakt zich hiervoor sterk.

Meld het!

Discriminatie kan direct zichtbaar zijn, maar kan ook indirect aanwezig zijn. Voel jij je niet geaccepteerd? Word jij gediscrimineerd of ben jij getuige van discriminatie? Doe er wat mee. Meld het ons. Want alleen als je discriminatie meldt, kunnen wij er iets tegen doen. Meld het ook als je ziet dat iemand anders wordt gediscrimineerd.

Doe het door:

  • een e-mail te sturen naar: info@meldpuntdiscriminatiewaalwijk.nl of
  • te bellen met 0416 760 160. De medewerker zorgt dat jouw vraag of klacht bij de klachtbehandelaar Meldpunt Discriminatie Waalwijk terechtkomt. Of 
  • een brief te sturen naar: Meldpunt Discriminatie Waalwijk, Balade 1, 5142 WX Waalwijk

Er zijn geen kosten verbonden aan de advisering en ondersteuning bij de klachtbehandeling.

Contactgegevens

Contact ContourdeTwern Waalwijk
Telefoonnummer 0416-760160
E-mailadres info@meldpuntdiscriminatiewaalwijk.nl