Buurtsportcoach & cultuurcoach Waalwijk terug naar overzicht

Voor Volwassenen, Jongeren, Kinderen

‘Jong en oud bereiken en streven naar een gezonde en vitale samenleving’ is de visie van waaruit ContourdeTwern met haar partners samenwerkt binnen de drie programmalijnen van in dit project.

Drie programmalijnen

  • Sportief, gezond en cultureel opgroeien. Kinderen in Waalwijk krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief, gezond en cultureel kunnen ontwikkelen.
  • Positieve gezondheid. Er is aandacht voor kwetsbare burgers. Inwoners worden in hun eigen kracht gezet. We focussen ons hierbij op het versterken van veerkracht, eigen regie en gezondheids- en beweegvaardigheden.
  • Spelbepalers. Sportaanbieders in Waalwijk worden ondersteund om echte spelbepalers te worden.

Verenigingsondersteuning

We streven naar vitale sportclubs die zelfstandig in staat zijn hun maatschappelijke rol in te vullen. Sportclubs zijn van groot belang voor een gemeente als het gaat om de uitvoering van beleidsdoelen. Ze leveren een directe bijdrage aan de leefbaarheid van de lokale samenleving.

De verenigingsondersteuner van ContourdeTwern fungeert als aanspreekpunt voor de verenigingen. Een persoonlijk en warm contact met verenigingen dient als basis voor een goede samenwerking in de opdracht om sportclubs vitaler en toekomstbestendig te maken. Centraal staat het verbeteren, vernieuwen en verbinden van verenigingen.

Contactgegevens

Contact Wim Smits
E-mailadres wimsmits@contourdetwern.nl