Sociale activering terug naar overzicht

Voor Volwassenen

Bij ContourdeTwern hechten we waarde aan sociale activering. We vinden het belangrijk dat mensen erbij horen en ertoe doen. Steeds meer mensen vinden hun weg naar onze diensten, vaak in de vorm van vrijwilligerswerk.

Weer opbloeien

We helpen veel mensen met een participatiewetuitkering; inwoners die erbij gebaat zijn om buitenshuis weer een sociaal netwerk op te bouwen, zich weer nuttig te voelen, zelfvertrouwen op te bouwen of uit hun isolement te komen. We zien deze cliënten opbloeien in hun persoonlijk functioneren. Zij geven aan dat ze weer het gevoel  krijgen erbij te horen en ertoe te doen.

Extra handjes

En natuurlijk zitten er voor de wijkcentra vele voordelen aan de steun van deze vrijwilligers. De medewerkers van wijkcentra hebben extra handjes, kunnen snellere service aan bezoekers bieden en het geeft ze de mogelijkheid om achterstallige klusjes aan te pakken. Geeft een vrijwilliger aan dat hij meerdere taken en verantwoordelijkheden aan kan? Dan bieden wij hem of haar die mogelijkheid.

Betrokken bij allerhande diensten

Daar waar mogelijk worden vrijwilligers ook betrokken bij andere diensten en activiteiten binnen ContourdeTwern. De vaardigheden van de vrijwilligers worden binnen onze werkwijze op maat ingezet. Zo zijn er mensen met een technische achtergrond betrokken bij het kleine onderhoud, zijn er mensen met gevoel voor koken die lunches verzorgen en klantvriendelijke mensen werken als gastvrouw of -heer. Door sociale activering krijgen onze nieuwe collega’s het gevoel dat ze er weer bij horen en zien we hun algehele gezondheid verbeteren.

Contactgegevens

Contact Peter Kouwenberg
Telefoonnummer 013 583 99 99
E-mailadres peterkouwenberg@contourdetwern.nl
Contact Hans Ebbing
Telefoonnummer 013 583 99 99
E-mailadres hansebbing@contourdetwern.nl