LHBTI Dordrecht terug naar overzicht

Dordrecht is een van de 48 regenbooggemeenten. Dat betekent dat de gemeente geld krijgt van het Ministerie van OCW om seksuele diversiteit meer zichtbaar en bespreekbaar te maken binnen Dordrecht. Deze bewustwording richt zich vooral op de gemeente zelf als lokale overheid maar ook op maatschappelijke instellingen en onderwjis. ContourdeTwern geeft graag gehoor aan het verzoek van de gemeente Dordrecht om op het gebied van seksuele diversiteit een vervolg te geven aan meer zichtbaarheid en acceptatie van met name roze ouderen in de stad.

Op de agenda

Voor de komende periode staan in het kader van de regenbooggemeente de volgende zaken op de planning:

  • Onderzoeken welke behoefte er is bij maatschappelijke organisaties om een netwerk op te zetten over seksuele diversiteit in de stad maar ook eventueel samen met randgemeenten of samenwerkingspartners in de Drechtsteden.

  • Het geven van voorlichting of uitleg over LHBTI aan sociale teams, vrijwilligers of stagiaires van welzijnsbezoeken aan ouderen.

  • Gastlessen verzorgen op mbo's en hbo's.

  • Dialoog- en ontmoetingsbijeenkomsten voor roze ouderen faciliteren.

  • Deelname aan de jaarlijkse Dordt Pride.

Contactgegevens

Contact Marianne Hezemans
Telefoonnummer 06 23 93 84 91
E-mailadres mariannehezemans@contourdetwern.nl