Switch terug naar overzicht

Switch stimuleert mensen een bijdrage te leveren aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch inspireert en ondersteunt, Switch verbindt mensen en goede ideeën.

Iedereen kan bijdragen aan oplossingen. Door om te schakelen: ánders leven, ánders consumeren en ánders ondernemen. Switch stimuleert duurzaam en rechtvaardig gedrag en richt zich daarbij op de thema‚Äôs mondiaal burgerschap, duurzaam consumeren en voedselzekerheid. De ontwikkeling die wij voorstaan, moet duurzaam zijn. Dat betekent dat sociale (people), ecologische (planet) en economische aspecten (profit) alle drie van belang zijn. We streven naar een leefbare en rechtvaardige wereld, ook voor toekomstige generaties. Eenvoudig gezegd: bij het vinden van oplossingen gaat het steeds om hier én daar, nu én later.

Ons motto is: denk mondiaal, handel lokaal.

Verder wil Switch invulling geven aan de Sustainable Development Goals van de VN, ook wel de Global Goals genoemd. De nieuwe werelddoelen of Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 ontwikkelingsdoelen waar landen de komende 15 jaar aan gaan werken (tot 2030). De SDG's gaan bijvoorbeeld over vrede en mensenrechten, maar ook over het behoud van ecosystemen en duurzame energie. Hiermee gaan ze verder en dieper dan hun voorganger, de Millenniumdoelen. Voor Switch zijn met name die doelen van belang waaraan jij in je eigen omgeving een bijdrage kunt leveren.

Contactgegevens

Contact centraal bureau Clasien Vermeer
Telefoonnummer 013 583 99 99
E-mailadres clasienvermeer@contourdetwern.nl
Contact centraal bureau Saskia Peeters
Telefoonnummer 013 583 99 99
E-mailadres saskiapeeters@contourdetwern.nl