Maatschappelijk werker | 36u terug naar overzicht

In Heusden werkt Farent, samen met ContourdeTwern, MEEVivenz en de GGD onder de noemer O3 in een gedeelde opdracht van de gemeente. Zij vormen samen het voorliggend veld van Bijeen.

De vacature

In Heusden geloven we in een samenleving waar iedereen erbij hoort en meedoet, waar mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen.

Bijeen/O3 werkt gebiedsgericht. De medewerkers maken deel uit van multidisciplinaire wijkteams. Deze teams zijn vormgegeven rond de drie grote kernen binnen de gemeente; Drunen, Heusden en Vlijmen en hebben de lokale wijkwinkel als uitvalsbasis.

De wijkteams van Bijeen:

 • stimuleren dat inwoners aan de slag gaan met ideeën en initiatieven om het leven in Heusden mét elkaar en vóór elkaar prettig te maken of te houden;
 • zijn er ook met hulp en ondersteuning aan inwoners als het even niet op eigen kracht gaat.

Als gevolg van ontwikkelingen rondom zorg en veiligheid zien we dat de professionals van Bijeen meer toestroom hebben van steeds complexere casussen waarbij drang en dwang om veiligheid te creëren, vaak een issue is. Ook zijn zij langer of intensiever betrokken in zaken waarbij gezamenlijke regie met het gezin gevoerd wordt. Hierbij valt specifiek te denken aan de casussen waarbij de Jeugd Beschermingstafel ingezet wordt (om te komen tot een verzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming). Het is van belang bij deze gezinnen de complexiteit van de casussen goed te verwoorden en dit vraagt een zorgvuldige verslaglegging en voorbereiding. Daarnaast vraagt het veranderende domein om het aanscherpen van vaardigheden zoals het goed afwegen van de veiligheid, het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, het uitproberen en uitwerken en implementeren van nieuwe werkwijzen.

Functie-inhoud

 • Werkt volgens het principe één gezin, één plan en een regisseur.
 • Werkt met gefaseerde ketenzorg model kindermishandeling en huiselijk geweld (3 fasen)
 • Voert onafhankelijke procesregie op de aanpak van keten overstijgende complexe casuïstiek, waaronder: regie op casussen nemen, uitzetten en afstemmen acties bij het Openbaar Ministerie, politie, Zorg- en VeiligheidsHuis Midden-Brabant.
 • Voert casusregie/coacht medewerkers in het ondersteuningsteam bij de aanpak van complexe casuïstiek, waarbij zorg én veiligheid/straf in het geding is.
 • Adviseert ketenpartners en gemeenten over de aanpak van complexe casuïstiek.
 • Signaleert overstijgende knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking.
 • Onderneemt acties in geval van een crisis (crisisinterventie) en/of onveilige situaties.
 • Vraagt eventueel raadsonderzoeken aan bij Raad voor de Kinderbescherming.
 • Is zorgvuldig in registreren en dossier voeren.

Profiel

De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:

 • Een afgeronde relevante Hbo-opleiding en SKJ-registratie;
 • Volgt in complexe situaties de vastgestelde koers en bewaart overzicht.
 • Denkt in mogelijkheden en oplossingen en kan omgaan met beperkingen, belemmeringen en tegenstellingen.
 • Heeft kennis en inzicht in doelgroepen, de justitiële-, zorg- en hulpverleningsketens en escalatiemodellen in de zorg- en veiligheidsketen.
 • Is zelfsturend, resultaatgericht, doorzetter met tact en geduld.
 • Is inventief, creatief, enthousiasmerend, draagvlak creëren, anderen kunnen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen.
 • Kan onderhandelen en is communicatief vaardig.
 • Heeft de vaardigheid om (on-)veiligheid/mishandeling op een integere en zorgvuldige manier bespreekbaar te maken.
 • Kan omgaan met weerstand, belangentegenstellingen, agressie (verbaal en non verbaal), grensoverschrijdend gedrag.
 • Heeft het vermogen om bondig, concreet en goed onderbouwd te rapporteren en te adviseren.
 • Bereidheid om met plezier in een veranderende omgeving te werken.
 • Spoedige beschikbaarheid.

Ons aanbod

Wij bieden een interessante en afwisselende functie in een dynamische netwerkomgeving. Rechtspositie en inschaling conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 of 9 (afhankelijk van ervaring), min. €2.712,- en max. €4.252,- bruto per maand (bedragen op fulltime basis).

Het betreft een tijdelijke aanstelling bij Farent, tot en met 31-12 -2021 met kans op verlenging.

Informatie

Vacaturehouder is Jeannette Smiesing, manager bij Farent. Voor inhoudelijke informatie over de functie neem je contact op met Anouk Buster, jeugdprofessional Farent werkzaam in Heusden, bereikbaar via 06 – 518 66 547| 088 023 75 74.

Voor informatie over Bijeen/O3 neem je contact op met Koj Koning, bereikbaar via kojkoning@contourdetwern.nl of 06 204 052 81.

Solliciteren

Sollicitaties voorzien van actueel cv kunnen tot en met 2 maart 2021 gestuurd worden naar Farent t.a.v. Theo Straathof, manager P&O via sollicitaties@farent.nl

De sollicitatiegesprekken worden gehouden in de week van 8 tot en met 12 maart.

Uitnodigingen voor een gesprek zullen kort na sluitingsdatum per e-mail verstuurd worden (houd spam folder in de gaten!).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Omdat wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, nodigen wij met name kandidaten uit de Social Return doelgroep uit om te reageren.