Keurmerk Sterk Sociaal Werk terug naar overzicht

Afgelopen weken heeft ContourdeTwern de toetsing voor de keurmerken Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en NEN-EN15224:2017 glansrijk doorstaan. Beide keurmerken zijn een bevestiging van het hoge niveau waarop ContourdeTwern binnen het sociale domein opereert. Uitgebreide interviews met onder meer werknemers, stagiaires en vrijwilligers en onderzoeken vormden de grondslag voor de audits die werden uitgevoerd door Lloyd’s Register Nederland.

Veel lof

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en NEN-EN15224:2017 afgelopen weken met glans doorstaan. Aan beide toewijzingen gingen uitgebreide audits en interviews met onder meer werknemers, stagiaires en vrijwilligers vooraf. De audits werden uitgevoerd door Lloyd’s Register Nederland. De keurmerken zijn een bevestiging van het hoge niveau waarop ContourdeTwern binnen het sociale domein opereert.

Gon Mevis, directeur|bestuurder bij ContourdeTwern: "De externe auditcommissie heeft ons opnieuw overladen met lof. Over hoe we presentie in ons werk hebben geborgd, hoe we in een ongekende crisis flexibel, snel en met passie een prima corona-aanpak hebben ontwikkeld, hoe we ons opleidingsaanbod inzetten voor medewerkers en zelfs een vakopleiding Jongerenwerk in eigen beheer ontwikkeld hebben…. ‘Als het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie doordraait in een tijd zoals nu, dan zegt dat wat over de veerkracht van een organisatie,’ zei een van de auditoren. Dit alles is een enorm compliment voor onze medewerkers en vrijwilligers. Top!”

Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche en bevat een set toetsbare normen, ingedeeld naar vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur, en is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met de leden. Opdrachtgevers, stakeholders en klanten krijgen hiermee zicht op de kwaliteit van de dienstverlening. De certificering NEN-EN15224:2017 is een internationale norm die de eisen van ISO 9001 bevat, uitgebreid en verduidelijkt in de specifieke context van zorg en welzijn, en onderverdeeld in zorg-, onderzoeks- en educatieve processen.