Mantelzorgers versterken terug naar overzicht

Het is een bekend probleem: mantelzorgers die steeds over hun grens gaan en uit balans raken. De corona-maatregelen maken hulp ontvangen en tijd voor jezelf nemen lastig. Online bijeenkomsten bieden dan uitkomst!

Even voorstellen

Lara van Heist werkt als sociaal werker bij Steunpunt Mantelzorg Heusden. Ze zit daarnaast ook nog in het wijkteam van Bijeen van de gemeente Heusden. Ze is maatschappelijk werker van beroep.

Ze vindt het fijn om met mantelzorgers te werken. Ze vertelt “Het is belangrijk niet alleen te kijken naar de negatieve aspecten, maar ook naar wat mantelzorgers kracht en energie geeft. Mantelzorgers in hun kracht zetten, begint al bij het contact leggen met mantelzorgers en oog hebben voor dreigende overbelasting. Signalen herkennen en die bespreekbaar maken. Daarbij goed kijkend naar wat iemand zelf kan veranderen vanuit eigen kracht, mogelijkheden en binnen het eigen netwerk. Lara haalt veel voldoening uit het meedenken en werken aan passende oplossingen voor mantelzorgers.

Lara kwam later tot de ontdekking dat ze in haar vroegere jaren zelf jonge mantelzorger is geweest. Echter die term was haar toen niet bekend. Haar moeder werd ziek, waardoor haar vader twee rollen moest vervullen en zij soms moest bijspringen in het huishouden. Vooral de mentale zorgen over, hoe het met haar vader en moeder ging was soms zwaar. Na een bepaalde periode werd haar moeder weer beter. Het heeft wel een impact gehad op haar jeugd en de keuzes die ze maakte toen ze nog jong was. Fijn dat ik nu vanuit mijn beroep en persoonlijke ervaringen, zelf hulp en ondersteuning kan bieden aan jonge mantelzorgers in onze gemeente.

Soms is de balans zoek

Als mantelzorger zorg je intensief voor een naaste die een ziekte of een beperking heeft. Je kind, vader of moeder, een ander familielid, een buurvrouw of goede vriend. Het is van belang dat je zelf ook gezond blijft en in balans. Soms is het moeilijk om die balans te bewaren. Het is bekend dat mantelzorgers vaak onbewust over hun grenzen gaan. 

De corona-maatregelen maakt dat fysieke ontmoetingen en cursussen voor mantelzorgers niet door kunnen gaan. Helpende handen van familieleden en mensen uit de buurt vallen soms weg. Dagopvang en dagbesteding dat wegvalt voor degene voor wie je zorgt. Dat kleine momentje ‘tijd voor jezelf’ is er vaak niet meer. Samen met haar collega Marion Arends, ook sociaal werker van Steunpunt Mantelzorg, ging Lara op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat hebben mantelzorgen nu nodig?

De zorg de baas blijven

Mantelzorgers helpen elkaar: zij spreken elkaars taal en begrijpen elkaars geluk en verdriet, ze wisselen graag ervaringen en tips uit. Dat moet weer mogelijk gemaakt worden. Daarom gingen ze aan de slag en vernieuwden ze de huidige cursus en moest het online beschikbaar komen. Zo kwam de E-learning: "Zorg in balans” tot stand. De e-learning biedt theorie, opdrachten, filmpjes en een eigen set kaarten voor “Bordje vol”. De theorie van de e-learning kan op een zelfgekozen moment gevolgd worden. Klik hier om meer te lezen over de e-learning.

Bordje vol

Methodiek ‘Bordje vol’ van Mantelzorg.nl is een onderdeel van de e-learning die zal worden ingezet. Een mantelzorger leert bij deze methodiek om stil te staan bij de eigen persoonlijke situatie en waar nodig veranderingen aan te brengen. Een belangrijk onderdeel van de cursus is dat je anders gaat denken. Je leert kijken naar mogelijkheden, hulp vragen en voor jezelf opkomen. Dit gaat meer energie en balans opleveren.

Onderwerpen die bij de cursus aan bod komen:

  • Liefde alleen is niet genoeg
  • Draagkracht & draaglast
  • Bordje vol
  • Krachtbronnen
  • Gevoelens(h)erkennen en grenzen leren aangeven
  • Rouw en Verlies
  • Hulp en steun vragen (binnen het eigen netwerk en weten welk professioneel aanbod mogelijk is)

Mantelzorgers die de e-learning volgen kunnen (geen verplichting) elkaar ontmoeten en tips uitwisselen bij (vooraf geplande) online bijeenkomsten. Ze gaan werken in een Teams-omgeving waar sessies worden georganiseerd door een mantelzorgconsulent. Mensen kunnen de theorie en opdrachten bespreken met elkaar en de vragen en/of problemen vanuit de praktijk voorleggen. 

Het platform biedt ze ook de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, zo kan écht contact ook tot stand komen. Mantelzorgers begrijpen elkaar en kunnen elkaar heel goed helpen en ondersteunen. En natuurlijk ook, de mooie momenten delen!

Ben jij mantelzorger en wil jij meedoen aan de cursus?

In 2021 zal de e-learning starten binnen de gemeente Heusden. De overige Steunpunten Mantelzorg van ContourdeTwern (verspreidt over diverse gemeenten) hebben ook de mogelijkheid deze cursus aan te bieden. U kunt ook met uw lokale Steunpunt Mantelzorg hierover contact opnemen. Deelname is gratis. 

Informatie over dit initiatief is ook te vinden op de lokale website van Heusden.  

Voor aanmelding, vragen en informatie kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Heusden via info@mantelzorgheusden.nl of telefonisch op 073-7820178.