NIEUW! De Digitale Beursvloer terug naar overzicht

Op 23 april jongstleden is de digitale beursvloer gelanceerd. De digitale beursvloer is een plek waar coronahulp- en aanbod van bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar komen!

De digitale beursvloer


Hoe werkt de digitale beursvloer?

Het werkt op exact dezelfde manier als de gewone stenen Beursvloer alleen dan digitaal. Vragers en aanbieders van #Coronahulp ontmoeten elkaar op dit nieuwe digitale platform en kunnen hier vraag en aanbod matchen.

Eerder uitgerold

De digitale beursvloer stond al op de planning. In verband met de coronacrisis is besloten hem versneld uit te rollen. MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) ContourdeTwern heeft dit samen met partnerbedrijf CompX mogelijk gemaakt.

Voor wie bedoeld?

Het nieuwe platform is speciaal voor bedrijven en maatschappelijke organisaties, dus níet voor individuele vragen. Weet je of vertegenwoordig jij een bedrijf die iets voor andere instellingen zou willen doen, bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of het ter beschikking stellen van producten, óf weet jij of vertegenwoordig jij een maatschappelijke organisatie die om een bepaalde dienst of support vanuit het bedrijfsleven verlegen zit? Maak dan kennis met onze nieuwe digitale beursvloer!

Voor bedrijven in Tilburg én daarbuiten

Tijdens de coronacrisis kunnen alle bedrijven, ook van buiten Tilburg hun aanbod op de digitale beursvloer plaatsen. Voor maatschappelijke organisaties ligt dat anders. In principe geldt dit aanbod alleen voor maatschappelijke organisatie uit de gemeente Tilburg. Uitzonderingen (bv in het gebied waar wij als organisatie ook actief zijn) worden zorgvuldig bekeken.

Heb jij vraag of aanbod?

Heb je een concrete vraag of een mooi aanbod. Aarzel dan niet en (laat) het plaatsen. Ga naar www.beursvloertilburg.nl en volg daar de instructies. Heb je vragen over de digitale beursvloer mail info@beursvloertilburg.nl.