Update coronavirus terug naar overzicht

Het coronavirus (COVID-19) houdt de gemoederen bezig. Ook bij ContourdeTwern, waar we dagelijks in contact staan met mensen, leeft dit enorm. Vanuit medewerkers en vrijwilligers krijgen we veel vragen. In dit bericht gaan we in op die vragen.

Minimaliseren contactmomenten

Waar onze medewerkers normaal gesproken present werken en actief zijn in wijken, wijkcentra en buurthuizen, hebben we besloten om contactmomenten zoveel mogelijk te minimaliseren. Deze maatregelen zijn nodig om bij te dragen aan het hopelijk kunnen indammen van het coronavirus. Onze buurthuizen en wijkcentra zijn daarom tot en met in ieder geval 20 mei gesloten voor ontmoetingen en activiteiten.

Belangrijke maatregelen

De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt blijven nemen om besmetting en eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

  • Was de handen regelmatig 
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog (dus niet in je hand)
  • Gebruik papieren zakdoekjes  
  • Schud geen handen
  • Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar

Mocht je vragen hebben of bezorgd zijn, dan verwijzen wij je graag naar de website van het RIVM. Daar staat een uitgebreide Q&A over het coronavirus.  

Wijkcentra en buurthuizen gesloten

De wijkcentra en buurthuizen zijn t/m in ieder geval 20 mei gesloten voor ontmoetingen en activiteiten. 
 
Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het AdviesPunt. Dit centrale meldpunt is er voor de inwoners uit álle zestien werkgebieden van ContourdeTwern. Het AdviesPunt is op werkdagen zowel telefonisch als per mail bereikbaar. 

AdviesPunt ContourdeTwern 
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u 
T (013) 549 86 46 
adviespunt@contourdetwern.nl 

ContourdeTwern blijft present

ContourdeTwern blijft present in het bedenken en uitvoeren van additionele diensten, die ervoor zorgen dat we isolement van ouderen en kwetsbare personen helpen voorkomen. 

Bijvoorbeeld door regelmatig even te bellen, kleinschalige haal- en brengservice aan te bieden en boodschappen voor ze te doen. Zeker voor mensen die geen eigen netwerk van buren en familie hebben, is dat van levensbelang. 

Updates

We realiseren ons dat deze aanpak altijd afgestemd moet zijn op de actualiteit. Die kan natuurlijk van uur tot uur, van dag tot dag, veranderen. We blijven het nieuws nauwlettend in de gaten houden updates plaatsen wanneer dat nodig is.