Cursus VPTZ terug naar overzicht

Cursus: Ondersteuning bieden in iemands laatste levensfase.

Op dinsdag 4 februari start VPTZ een cursus voor vrijwilligers in de terminale zorg.

Deze cursus, van in totaal vier dagdelen, bereidt vrijwilligers voor op het bieden van hulp aan mensen die de laatste fase van hun leven zijn ingegaan.

Wanneer het einde van een leven nadert, is het fijn om thuis te kunnen zijn in een vertrouwde omgeving. Thuis kan ook het verzorgingshuis of een instelling zijn. De zorg die dit voor de omgeving met zich mee brengt, kan zwaar zijn. Een getrainde vrijwilliger kan dan uitkomst bieden.

Wil jij als vrijwilliger deze belangrijke steun zijn en bieden aan mensen, en hun naasten, die in de laatste fase van hun leven zitten? Als vrijwilliger heb je een belangrijke ‘er zijn’ functie. Je biedt o.a. een luisterend oor, je brengt rust en signaleert of er aanvullende hulp nodig is. Dit alles gaat in samenwerking met een professionele zorgverlener.

Je kunt je nog aanmelden voor de eerste cursus van dit jaar. Kun je op deze data niet deelnemen? Er volgt dit jaar nog een tweede cursus. Je kunt alvast via onderstaande contactgegevens aangeven dat je geïnformeerd wilt worden over deze volgende cursus.

Cursusdata: dinsdag 4, 11, 18 februari en op dinsdag 3 maart 2020
Tijd: 4, 18 februari en 3 maart van 13.30u-16.00u en op 11 februari van 9.30u-12.00u
Locatie: Spoorlaan 444, Tilburg (hoofdkantoor ContourdeTwern)
Aanmelden: T 013 549 86 46of E VPTZ@contourdetwern.nl

Vrijwilliger zijn bij VPTZ Tilburg e.o.
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) van ContourdeTwern organiseert en coördineert de inzet van vrijwilligers. Als je vrijwilliger wilt worden, vragen wij je om twee dagdelen (overdag of ‘s avonds) of één nachten per week beschikbaar te zijn. Het rooster wordt in overleg opgesteld en je krijgt een onkostenvergoeding.

Een warme, zelfstandige persoonlijkheid en een flexibele instelling zijn belangrijk voor deze functie. Ervaring in de zorg is niet vereist. ContourdeTwern beschikt over een grote expertise om vrijwilligers hierin op te leiden en te begeleiden.

Liever eerst wat meer informatie? Onlangs is er een bundel verschenen met verhalen van VPTZ vrijwilligers, mantelzorgers en een wijkverpleegkundige. Een digitale versie hiervan vind je hier: http://bit.ly/2kdbFL0>>