Thuisadministratie Jeruzalem terug naar overzicht

Locatie Jeruzalem

Nieuw inloopspreekuur Thuisadministratie in buurthuis Jeruzalem: op woensdag in de oneven weken van 10.00 tot 11.00 uur. En kunt u niet op de woensdagochtend, dan bent u natuurlijk van harte welkom op een van de andere spreekuren van de Thuisadministratie. Kijk hiervoor op www.thuisadministratie.info of bel 013 549 86 46.

.

Ontvangt u wel eens een brief die u niet begrijpt?
Wist u dat er tientallen regelingen zijn waarmee u uw inkomen kunt verhogen?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier?
Geen overzicht in de administratie/financiën?

Kom dan naar de Thuisadministratie!
Tijdens het inloopspreekuur zitten vrijwilligers klaar om te helpen bij het invullen van formulieren. Samen met u bekijken zij of u recht heeft op voorzieningen, waarvan u mogelijk nog geen gebruik maakt. Denk aan kwijtschelding, bijzondere bijstand, meedoenregeling, aanvragen van toeslagen (huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag), uitkering of DigiD. Breng alle papieren mee die nodig zijn voor het invullen van de formulieren.

De vrijwilligers helpen ook met het op orde brengen en houden van uw administratie. Het ordenen van brieven, formulieren, rekeningen, polissen, enz. Wat weg kan, gaat weg. Wat overblijft, wordt in één overzichtelijke map opgeborgen.

Wilt u meer inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Ook dat kan. Het gaat erom dat u weer grip krijgt op uw (financiële) administratie.