Boxtel: doe je goed! terug naar overzicht

Vrijwilligers in Boxtel kunnen alles. Vrijwilligers maken dingen mogelijk, groot en klein. Ze helpen. Vooral anderen, met zorg, met taal of aandacht. Maar ook gewoon de voetbalclub of de school. Omdat ze zo’n belangrijke rol hebben in Boxtel, is vandaag een nieuwe site voor vrijwilligers gelanceerd: www.vrijwilligersboxtel.nl.

Nieuwe website vrijwilligers Boxtel gelanceerd

Er waait een frisse wind door vrijwilligersland! Met deze nieuwe website willen wij vrijwilligers beter informeren, ondersteunen en waarderen. ´Wij´, dat zijn de gemeente Boxtel, ContourdeTwern en mensen uit vrijwilligersorganisaties. Op de site zijn onder andere de volgende zaken terug te vinden:

  • Een vacaturebank
  • Gratis te volgen workshops
  • Advies over vrijwilligerswerk
  • Informatie over de vertrouwenspersoon
  • Nieuws & informatie 
  • Inloopspreekuren

Vijf ambassadeurs

De komende tijd ga je meer van ons horen, met als thema: Vrijwilliger in Boxtel? Doe je goed! Je ontmoet onze vijf ambassadeurs op affiches, op flyers, in de bladen en natuurlijk op onze nieuwe site. Op social media gaan vooral jongeren ons tegenkomen, want hen willen we laten zien dat vrijwilligerswerk leuk en zinvol is.     

Smeerolie

In de zogeheten Uitvoeringsagenda 2018/2022 hebben we vastgelegd dat vrijwilligers meer aandacht verdienen. Ze zijn immers de smeerolie van het Boxtelse leven en daardoor onmisbaar! Vrijwilligers maken elke omgeving de moeite waard. En dat doet ook zo’n vrijwilliger zelf goed. Je legt nieuwe contacten, blijft betrokken en leert andere dingen. Met die kennis vergroot je ook nog ’ns je kans op een (andere) baan.

Denk jij er wel ’ns over, vrijwilliger worden? Doe je goed. Hoe dat moet? Simpel! In Boxtel vind je alle antwoorden voortaan op één website. 

Meer informatie