Achter de voordeur terug naar overzicht

In Oudheusden hebben Andrea van Juvans en Noortje van ContourdeTwern het initiatief genomen om een pilot te starten waar zij samen optrekken in gesprekken met bewoners in hun eigen straat. Op deze manier komen we dichter bij de leefwereld van de bewoner en weten we beter wat er speelt.

BIJEEN

In Oudheusden werken Juvans en ContourdeTwern samen onder de naam 'BIJEEN'. We vertellen de inwoners wat BIJEEN precies is en waar ze de wijkwinkel kunnen vinden. Op deze manier wordt BIJEEN als team zichtbaarder en toegankelijker en kunnen we beter inspelen op wat er groot en klein speelt in de wijk. Het is de bedoeling dat er gerouleerd wordt onder medewerkers van BIJEEN, voorlopig altijd in combinatie met een sociaal werker. Elke twee weken wordt er een andere straat binnen Oudheusden uitgezocht, maar we gaan ook de kleinere kernen in, zoals Herpt. Voordat we de straat ingaan, worden er brieven in de bus gedaan met een aankondiging wanneer en hoe laat we in de straat zijn en dat het kan zijn dat we bij de mensen aanbellen of ze aanspreken in de straat. 

Groot succes

Tot nu toe is het een succes! Bewoners zijn blij verrast als we aanbellen of hen aanspreken. Soms is het gesprek alleen maar positief, maar er zijn ook minder rooskleurige voorbeelden. Wat tot nu opvalt, is dat BIJEEN nog niet erg bekend is en dat mensen ook niet zo goed weten wat ze in de wijkwinkel kunnen brengen en halen. Door inwoners actief te benaderen, weten ze dat nu wél. Ook kunnen wij ze adviseren en doorverwijzen naar verschillende instanties.