Blog van Gon Een kijkje in de organisatie ‹ terug naar overzicht

1 april 2020

1 april 2020

Voor wie nog wel eens een grap uithaalt op 1 april, dat is vandaag niet zo aan mij besteed. De boodschap van het kabinet gisteren was niet onverwacht, luid en duidelijk, maar niet grappig. Tot en met 28 april blijft het land nagenoeg op slot, al noemen we het dan een ‘intelligente’ lockdown. Dus nog vele weken lege straten, weinig vertier, mensen in isolement. Soms ongezonde stress binnenshuis, met kunst en vliegwerk kinderen aan het studeren krijgen. Afstand van de naaste familieleden, zelfs als het om ouders gaat die niet meer zo kwiek of zelfs ziek zijn.

We kunnen het niet mooier maken, dus dat ga ik ook niet doen.

Maar toch gaan we vooruit kijken. Naar wat wél kan: lichtpuntjes, collegiale samenwerking, nieuwe vormen van dienstverlening. Want daarin zit ook juist de veerkracht van onze organisatie, de vele vrijwilligers en medewerkers. Na een week of drie improviseren en flexibel op nieuwe vragen en zorgen inspringen, ontstaan nieuwe gebruiken en routines. Netwerken die eerst moeizaam functioneerden, komen plots in een hogere versnelling. Eigenbelang valt weg tegen het gedeelde maatschappelijke belang. Massaal worden initiatieven genomen om iets te betekenen voor een ander. Van alle gemeenten komen ambtelijk en bestuurlijk complimenten in onze richting: we doen iets ontzettend goed, juist ook in deze tijd. Dat biedt weer perspectief.

We gaan dan ook de komende weken met opgeheven hoofd voortbouwen op de spontane initiatieven die de afgelopen periode ontstaan zijn. Met als basis een AdviesPunt (of aanmeldpunt), digitale presentie, nabellen van kwetsbare mensen, het aanbieden van een luisterend oor, een steuntje in de rug. Met vormen van digitaal vermaak en educatie voor de kids, maar ook digitaal contact (via onder andere de Compaan-tablets) voor ouderen. Met aandacht voor primaire behoeften (boodschappen, warme maaltijd) voor wie kwetsbaar is en nauwelijks een netwerk heeft om op terug te vallen.

We noemen dit de kerndienstverlening. We gaan onze PR naar buiten toe, de website en de info naar de gemeenten, juist op díe punten richten. Zo maken we duidelijk zichtbaar waar onze grote meerwaarde zit in tijden van crisis. Het helpt ons ook de ‘witte vlekken’ op te sporen. Waar zien we misschien mensen over het hoofd die juist nu erg gebaat zijn bij een beetje ondersteuning? Waar kunnen we samen met netwerkpartners zoals huisartspraktijken en thuiszorg, dat beetje extra bieden waar zij niet in kunnen voorzien? Kortom, naast het laten landen van de nieuw ontwikkelde diensten, hebben we de opdracht om onszelf komende weken verder te gaan verdiepen. Maak een goede analyse van het bereik van onze dienstverlening en ga na hoe we dit bereik zo goed mogelijk kunnen focussen op de meest kwetsbaren.

Tot slot; we pakken goed vast op de spontane initiatieven die de afgelopen weken zijn ontstaan. Maar we gaan ook goed bekijken waar we nog meer van betekenis kunnen zijn, buiten de meest voor de hand liggende gebaande paden. Want mogelijk is daar juist veel eenzaamheid en maatschappelijke nood aan de orde; en daarmee mogen we mensen niet alleen laten zitten. Wie 1 april zegt, zegt 28 april: doorgaan en volhouden! Samen.

categorieën:

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Naam
E-mail
Reactie